Avize ale Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

CARE ESTE OBIECTIVUL ARTICOLULUI 288 DIN TFUE?

Articolul 288 din TFUE enumeră cele cinci tipuri diferite de acte juridice pe care le pot adopta instituțiile UE. Acestea sunt: regulamente, directive, decizii, recomandări și avize.

ASPECTE-CHEIE

Avizele reprezintă o modalitate pentru o instituție de a-și face cunoscute punctele de vedere cu privire la un proiect de legislație al UE sau la alte chestiuni fără ca acestea să aibă forță de drept. Acestea pot fi emise de toate principalele instituții ale UE (Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene), de cele două organisme consultative de conducere – Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – și de parlamentele naționale ale țărilor UE.

Pot emite avize:

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a șasea – Dispoziții instituționale și financiare – Titlul I – Dispoziții instituționale – Capitolul 2 – Actele juridice ale Uniunii, procedurile de adoptare și alte dispoziții – Secțiunea 1 – Actele juridice ale Uniunii – Articolul 288 (ex-articolul 249 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, pp. 171-172)

Data ultimei actualizări: 28.03.2018