Lupta împotriva terorismului – definiții ale crimelor teroriste și sprijin pentru victime

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2017/541 privind combaterea terorismului

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Obiectivul său este de a adapta legislația UE în vederea combaterii terorismului având în vedere amenințările teroriste și ținând cont de natura internațională a terorismului.

Aceasta stabilește norme minime privind definițiile infracțiunilor și sancțiunile aferente în acest domeniu.

De asemenea, introduce măsuri de protecție, sprijin și asistență pentru victime.

Aceasta înlocuiește Decizia-cadru 2002/475/JAI ca fiind piatra de temelie a răspunsului justiției penale a țărilor UE în combaterea terorismului și modifică anumite părți din Decizia 2005/671/JAI privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism.

ASPECTE-CHEIE

Definirea infracțiunilor teroriste

Directiva oferă o listă exhaustivă de infracțiuni grave pe care țările UE trebuie să le clasifice drept infracțiuni teroriste în dreptul lor intern atunci când sunt comise sau există o amenințare pentru a le angaja pentru un anumit scop terorist.

Obiectivele teroriste sunt descrise ca fiind oricare dintre următoarele:

Infracțiuni similare

Lista infracțiunilor de terorism pe care țările UE trebuie, de asemenea, să le pedepsească ca infracțiuni, chiar dacă o infracțiune de terorism nu a fost efectiv comisă, se extinde pentru a cuprinde:

Caracteristici generale

Printre acestea se numără:

Sprijin pentru victime

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică începând cu 20 aprilie 2017. Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 8 septembrie 2018.

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2017/541 a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2017 privind combaterea terorismului și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/475/JAI a Consiliului și de modificare a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului (JO L 88, 31.3.2017, pp. 6-21)

DOCUMENTE CONEXE

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 6 (ex-articolul 6 TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 19)

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, pp. 39-50)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/42/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2013/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 august 2013 privind atacurile împotriva sistemelor informatice și de înlocuire a Deciziei-cadru 2005/222/JAI a Consiliului (JO L 218, 14.8.2013, pp. 8-14)

Decizia 2005/671/JAI a Consiliului din 20 septembrie 2005 privind schimbul de informații și cooperarea referitoare la infracțiunile de terorism (JO L 253, 29.9.2005, pp. 22-24)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, pp. 3-7)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 20.02.2018