Un conținut online fără frontiere

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2017/1128 – portabilitatea serviciilor de conținut online în întreaga UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivul regulamentului este de a asigura faptul că abonații unui serviciu de conținut online furnizat în țara lor din UE, precum filme, evenimente sportive, cărți în format electronic, jocuri video și muzică, pot accesa conținutul respectiv atunci când se află temporar în alte țări din UE.

ASPECTE-CHEIE

Un furnizor de serviciu de conținut online trebuie să le permită abonaților săi aflați în vizită într-o altă țară din UE să acceseze serviciul său disponibil contra cost în același mod ca și în țara lor de reședință. Acesta poate fi video la cerere (precum Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi sau Chili TV), televiziune online (precum Viaplay de la Viasat, Now TV de la Sky sau Voyo), streaming de muzică (precum Spotify, Deezer sau Google Music) sau piețe de jocuri online (precum Steam sau Origin). Conținutul disponibil în alte țări ale UE ar trebui să fie:

Nu există nicio obligație de a asigura o calitate similară decât dacă acest lucru este stabilit de comun acord cu abonatul, dar calitatea nu trebuie redusă în mod intenționat, iar abonatul trebuie să fie informat în legătură cu calitatea de livrare înainte de furnizarea serviciului.

Orice serviciu furnizat într-o altă țară a UE va fi tratat ca și cum ar fi furnizat exclusiv în țara UE de reședință a abonatului.

La sfârșitul și la reînnoirea unui contract, furnizorul trebuie să verifice în mod rezonabil și eficace țara UE de reședință a abonatului, utilizând cel mult două dintre următoarele surse de informații:

Furnizorul nu are obligația de a-și face disponibil serviciul într-o altă țară din UE dacă abonatul nu furnizează informații pe baza cărora furnizorul să poată verifica țara de reședință a acestuia. Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să fie proporțională pentru atingerea scopului și să se realizeze în conformitate cu directivele 95/46/CE și 2002/58/CE.

Titularii de drepturi pot autoriza utilizarea conținutului lor fără verificarea țării UE de reședință și pot retrage această autorizație transmițând un preaviz rezonabil furnizorului. Contractul dintre titularul de drepturi și furnizor nu trebuie să limiteze acest drept de retragere. Orice clauză contractuală între abonat, furnizor sau titularul de drepturi care contravine acestui regulament este neexecutorie.

În cazul furnizării unui serviciu gratuit, furnizorul poate permite accesarea și utilizarea de către abonații prezenți temporar într-o țară a UE dacă țara UE de reședință a acestora a fost verificată în conformitate cu regulamentul.

Comisia Europeană va transmite un raport, însoțit de o eventuală propunere legislativă, cu privire la funcționarea regulamentului până la 2 aprilie 2021, în funcție de evoluțiile juridice, tehnice și economice. Acest raport va include, printre altele, o evaluare a modului în care funcționează verificarea și a eventualei necesități de revizuire, acordând o atenție deosebită impactului asupra întreprinderilor mici și protecției datelor cu caracter personal.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 1 aprilie 2018.

CONTEXT

Posibilitatea de a accesa serviciile de conținut online în timpul călătoriilor vine la scurt timp de la momentul la care consumatorii UE au început să beneficieze de noi norme privind roamingul pentru telefonia mobilă, ca parte a strategiei UE privind piața unică digitală. De la 15 iunie 2017, cei care călătoresc periodic plătesc tarife naționale pentru internetul pe mobil, cu condiția unei utilizări echitabile, indiferent de destinația din UE a călătoriilor.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2017/1128 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind portabilitatea transfrontalieră a serviciilor de conținut online în cadrul pieței interne (JO L 168, 30.6.2017, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2017/1128 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie privind piața unică digitală pentru Europa [COM(2015) 192 final, 6.5.2015]

Data ultimei actualizări: 07.02.2018