Orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez din China – măsuri de urgență

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia de punere în aplicare 2011/884/UE – măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

ASPECTE-CHEIE

Notificarea prealabilă

Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale și din sectorul alimentar trebuie:

Condițiile de import

Controale oficiale

Rapoarte

Trimestrial, fiecare țară a UE trebuie să transmită Comisiei Europene un raport care prezintă rezultatele tuturor testelor analitice efectuate în cursul celor trei luni precedente. Raportul trebuie să conțină următoarele informații:

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Se aplică din 12 ianuarie 2012.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia de punere în aplicare 2011/884/UE a Comisiei din 22 decembrie 2011 privind măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China și de abrogare a Deciziei 2008/289/CE (JO L 343, 23.12.2011, pp. 140-148)

Modificările succesive aduse Deciziei 2011/884/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare 2013/287/UE a Comisiei din 13 iunie 2013 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/884/UE privind măsurile de urgență în ceea ce privește orezul modificat genetic neautorizat în produsele din orez originare din China (JO L 162, 14.6.2013, pp. 10-14)

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 18.12.2017