Tratatul privind Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Tratatul privind Uniunea Europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI TRATAT?

ASPECTE-CHEIE

Aspecte principale ale Tratatului de la Maastricht

Modificări aduse tratatului

Tratatul de la Maastricht a fost modificat ulterior de următoarele tratate:

DE CÂND SE APLICĂ VERSIUNEA ACTUALĂ A TRATATULUI?

Semnat la 13 decembrie 2007, Tratatul de la Lisabona – care cuprinde TUE și TFUE – a intrat în vigoare la 1 decembrie 2009.

CONTEXT

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Tratatul privind Uniunea Europeană din 13 decembrie 2007 – versiune consolidată (JO C 202, 7.6.2016, pp. 13-46)

DOCUMENTE CONEXE

Tratat privind Uniunea Europeană (JO C 191, 29.7.1992, pp. 1-112)

Actul privind condițiile de aderare la Uniunea Europeană a Regatului Norvegiei, Republicii Austria, Republicii Finlanda și Regatului Suediei și adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană (JO C 241, 29.8.1994, pp. 9-404)

Tratatul de la Amsterdam de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a altor acte conexe (JO C 340, 10.11.1997, pp. 1-144)

Tratatul de la Nisa de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană, a Tratatelor de instituire a Comunităților Europene și a anumitor acte conexe (JO C 80, 10.3.2001, pp. 1-87)

Tratatul între Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Portugheză, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia și Republica Slovacă privind aderarea Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace la Uniunea Europeană (JO L 236, 23.9.2003, pp. 17-930)

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană (JO L 157, 21.6.2005, pp. 11-395)

Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie 2007 (JO C 306, 17.12.2007, pp. 1-271)

Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Irlanda, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, România, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Croația privind aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană (JO L 112, 24.4.2012, pp. 10-110)

Data ultimei actualizări: 04.04.2018