O rețea feroviară unică pentru Europa

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2012/34/UE privind instituirea unui spațiu feroviar unic european

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva 2012/34/UE urmărește să clarifice normele legislative aplicabile sectorului feroviar al UE, cu scopul de:

Directiva reunește și abrogă cele trei directive din „primul pachet feroviar”. Este vorba despre:

Directiva (UE) 2016/2370 de modificare a Directivei 2012/34/UE în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare.

ASPECTE-CHEIE

Creșterea calității prin concurență

Directiva 2012/34/UE:

Administratori de infrastructură *

Serviciile de transport intern de pasageri

Directiva de modificare (UE) 2016/2370 asigură faptul că toate companiile feroviare au acces egal la șine și gări. Cu toate acestea, țările UE pot limita dreptul de acces la serviciile de transport de călători între un anumit loc de plecare și un anumit loc de destinație atunci când unul sau mai multe contracte de servicii publice acoperă aceeași rută. Acesta este și cazul în care unul sau mai multe contracte de servicii publice acoperă o rută alternativă, dacă exercitarea acestui drept ar compromite echilibrul economic al contractului sau contractelor în cauză.

Controlul reglementărilor

Finanțarea serviciilor feroviare

Autoritățile publice competente trebuie să elaboreze strategii de investiții pe termen lung pentru a oferi mai multă stabilitate administratorului de infrastructură, la luarea de decizii de investiții și la planificarea lucrărilor, precum și mai multă certitudine investitorilor, pentru a încuraja întreprinderile să investească în modernizarea infrastructurii. Aceste strategii ar trebui să acopere o perioadă de cel puțin cinci ani și să fie reînnoibile.

Adoptarea actelor de punere în aplicare și delegate

Comisia Europeană a adoptat o serie de acte de punere în aplicare care completează Directiva 2012/34/UE vizând următoarele.

În 2017, Comisia a adoptat Decizia delegată (UE) 2017/2075, înlocuind anexa VII la Directiva 2012/34/UE. Aceasta privește calendarul procesului de alocare a capacităților de infrastructură.

Pandemia de COVID-19

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Administrator de infrastructură: orice organism sau companie responsabil/ă cu operarea, întreținerea și reînnoirea infrastructurii dintr-o rețea, precum și cu participarea la dezvoltarea acesteia, așa cum este determinat de o țară UE ca parte a politicii sale generale cu privire la dezvoltarea și finanțarea infrastructurii sale.
Funcții esențiale: luarea deciziilor privind:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 343, 14.12.2012, pp. 32-77)

Modificările succesive aduse Directivei 2012/34/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2020/1429 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 de stabilire a unor măsuri pentru o piață feroviară durabilă în contextul epidemiei de COVID-19 (JO L 333, 12.10.2020, pp. 1-5)

Regulamentul (UE) 2020/698 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 2020 de stabilire a unor măsuri specifice și temporare, în contextul pandemiei de COVID‐19, privind reînnoirea sau prelungirea anumitor certificate, licențe, permise și autorizații, precum și amânarea anumitor controale și formări periodice în anumite domenii ale legislației din sectorul transporturilor (JO L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1795 al Comisiei din 20 noiembrie 2018 de stabilire a procedurilor și a criteriilor pentru aplicarea testului de echilibru economic în temeiul articolului 11 al Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 294, 21.11.2018, pp. 5-14)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2177 al Comisiei din 22 noiembrie 2017 privind accesul la infrastructurile de servicii și la serviciile feroviare conexe (JO L 307, 23.11.2017, pp. 1-13)

Decizia delegată (UE) 2017/2075 a Comisiei din 4 septembrie 2017 de înlocuire a anexei VII la Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea spațiului feroviar unic european (JO L 295, 14.11.2017, pp. 69-73)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/545 al Comisiei din 7 aprilie 2016 privind proceduri și criterii referitoare la acordurile-cadru pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară (JO L 94, 8.4.2016, pp. 1-11)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1100 al Comisiei din 7 iulie 2015 privind obligațiile de raportare ale statelor membre în cadrul monitorizării pieței feroviare (JO L 181, 9.7.2015, pp. 1-26)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/909 al Comisiei din 12 iunie 2015 privind modalitățile de calculare a costurilor generate direct în urma exploatării serviciului de transport feroviar (JO L 148, 13.6.2015, pp. 17-22)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/429 al Comisiei din 13 martie 2015 de stabilire a modalităților de urmat în ceea ce privește aplicarea tarifării pentru costul efectelor produse de zgomot (JO L 70, 14.3.2015, pp. 36-42)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/171 al Comisiei din 4 februarie 2015 privind anumite aspecte din cadrul procedurii de acordare de licențe întreprinderilor feroviare (JO L 29, 5.2.2015, pp. 3-10)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/10 al Comisiei din 6 ianuarie 2015 privind criteriile aplicabile solicitanților de capacități de infrastructură feroviară și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 870/2014 (JO L 3, 7.1.2015, pp. 34-36)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 869/2014 al Comisiei din 11 august 2014 privind noi servicii feroviare pentru călători (JO L 239, 12.8.2014, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 25.01.2021