Acordul dintre SUA și UE privind protecția datelor cu caracter personal

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (UE) 2016/920 privind semnarea Acordului dintre SUA și UE privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor

Acordul dintre SUA și UE privind standardele de protecție atunci când informațiile cu caracter personal sunt transferate între autoritățile de asigurare a respectării legii din UE și SUA

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI ȘI AL ACORDULUI?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Protecția

Acordul oferă mai multe măsuri de protecție a datelor cu caracter personal atunci când sunt transmise între poliție și autoritățile de justiție penală, inclusiv:

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI ACORDUL?

Decizia se aplică din 20 mai 2016. Acordul a fost semnat de către UE și SUA la 2 iunie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

* Persoană vizată: persoana cu care au legătură datele cu caracter personal.

ACTE PRINCIPALE

Decizia (UE) 2016/920 a Consiliului din 20 mai 2016 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, a Acordului dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (JO L 154, 11.6.2016, pp. 1-2)

Acord între Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană privind protecția informațiilor cu caracter personal în ceea ce privește prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor (JO L 336, 10.12.2016, pp. 3-13)

ACTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

Data ultimei actualizări: 23.01.2017