Protecția datelor cu caracter personal (începând din 2018)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/679 – protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Drepturile cetățenilor

RGPD consolidează drepturile existente, prevede drepturi noi și le acordă cetățenilor un control sporit asupra propriilor date cu caracter personal. Printre acestea se numără:

Reguli pentru întreprinderi

RGPD este conceput pentru a crea oportunități de afaceri și a stimula inovarea printr-o serie de măsuri, inclusiv:

Revizuirea

Comisia Europeană trebuie să transmită un raport privind evaluarea și revizuirea regulamentului până la 25 mai 2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

RGPD se va aplica începând cu 25 mai 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, pp. 1-88)

ACTE CONEXE

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

Data ultimei actualizări: 25.05.2020