Strategia UE pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015

UE a adoptat o strategie privind bunăstarea animalelor pentru a remedia lipsa aplicării normelor în domeniu, a spori valoarea economică a bunăstării animalelor pentru companii și a crește gradul de conștientizare a necesității unor niveluri ridicate de bunăstare a animalelor.

REFERINȚE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind strategia Uniunii Europene pentru protecția și bunăstarea animalelor 2012-2015 [COM(2012) 6 final/2 din 15.2.2012 - nepublicată în Jurnalul Oficial]

SINTEZĂ

Articolul 13 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene consideră animalele dreptființe sensibileși impune acordarea unei atenții deosebite cerințelor privind bunăstarea animalelor în formularea și punerea în aplicare a unor politici ale UE.

Varietatea sistemelor agricole, a condițiilor climatice și a terenurilor din statele membre a dus la dificultăți importante în a conveni asupra unor norme la nivelul UE privind bunăstarea animalelor și la dificultăți suplimentare în ceea ce privește asigurarea punerii în aplicare corecte a acestora.

Această aplicare neuniformă, la care se adaugă existența unor lacune legislative, face ca nu toate animalele din UE să fie tratate la aceleași standarde, iar agricultorii din țările cu o aplicare mai strictă a normelor suferă de un dezavantaj competitiv.

Strategia UE pentru bunăstarea animalelor (2012-2015) vizează îmbunătățirea condițiilor de bunăstare pentru animalele de la ferme, din grădinile zoologice și pentru cele utilizate pentru experimente. Strategia implică o abordare cu două componente:

introducerea unei legi cuprinzătoare privind bunăstarea animalelor: în funcție de rezultatele evaluării impactului, Comisia Europeană ia în calcul introducerea unui cadru legislativ simplificat bazat pe o abordare globală, axat pe rezultate concrete în materie de bunăstare a animalelor. Acesta ar pune accent, de asemenea, pe educarea și standardele profesionale ale tuturor părților în cauză (autoritățile din statele membre, personalul care manipulează animalele, crescătorii de animale, comercianții cu amănuntul etc.);

consolidarea acțiunilor curente ale Comisiei; printre acestea se numără:

Ultima actualizare: 06.02.2014