Limitarea expunerii lucrătorilor la riscurile generate de câmpurile electromagnetice (începând din iulie 2016)

Directiva stabilește cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice.

ACT

Directiva2013/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) [a douăzecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE] și de abrogare a Directivei 2004/40/CE

SINTEZĂ

Actul legislativ este o directivă individuală în acord cu Directiva 89/391/CEE. Actul privește punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor. Actul înlocuiește o directivă din 2004 (2004/40/CE) care nu a intrat în vigoare niciodată, din cauza problemelor legate de punerea în aplicare a prevederilor sale, în special a celor din sectorul medical.

Domeniul de aplicare

Directiva prevede măsuri pentru protecția lucrătorilor împotriva tuturor efectelor nocive pe termen scurt asupra sănătății cunoscute, directe și indirecte, cauzate de câmpurile electromagnetice. Directiva nu abordează potențialele efecte pe termen lung, dar, în cazul în care apar dovezi științifice concludente cu privire la acestea, Comisia Europeană va analiza ce măsuri trebuie recomandate.

Măsurile oferă o bază minimă de protecție pentru toți lucrătorii din UE, lăsându-le statelor membre libertatea de a menține sau de a stabili cerințe mai riguroase. Statele membre trebuie să transpună directiva în sistemul juridic național până la 1 iulie 2016.

Definiții

Actul legislativ reglementează efectele biofizice directe. Acestea apar asupra corpului uman ca rezultat direct al prezenței acestuia într-un câmp electromagnetic. Efectele biofizice directe includ efectele termice, precum încălzirea țesuturilor, și efectele nontermice, precum stimularea mușchilor, a nervilor sau a organelor senzoriale.

Conform actului, efectele indirecte sunt cele cauzate de prezența unui obiect, cum ar fi stimulatoarele cardiace și alte dispozitive implantate, într-un câmp electromagnetic și care ar putea deveni un risc pentru sănătate sau securitate.

Directiva stabilește valorile-limită de expunere, pe baza unor considerații biofizice și biologice, pentru protejarea lucrătorilor împotriva efectelor nocive asupra sănătății și a efectelor senzoriale. De asemenea, directiva conține niveluri de declanșare a acțiunii pentru a identifica momentele în care este necesară luarea de măsuri relevante de protecție sau de prevenire.

Obligațiile angajatorilor

Directiva stabilește diverse obligații ale angajatorilor. Aceștia trebuie să se asigure că expunerea angajaților la câmpuri electromagnetice rămâne în limitele stabilite de directivă. În cazul depășirii limitelor, angajatorii trebuie să ia imediat măsuri preventive. Cu toate acestea, există și cazuri excepționale în care nivelurile pot fi depășite în anumite condiții stricte.

În general, angajatorii trebuie să se asigure că riscurile generate de câmpurile electromagnetice la locul de muncă sunt eliminate sau reduse cât mai mult posibil. Evaluarea periodică a riscurilor și a expunerii și utilizarea ghidurilor practice pot ajuta la această asigurare.

În cazul identificării unor riscuri asupra sănătății lucrătorilor, angajatorii trebuie să aibă un plan de acțiune cu măsuri de protecție și de prevenire. Acesta poate include măsuri de natură tehnică și/sau organizatorică, în special pentru lucrătorii expuși unor riscuri deosebite.

De asemenea, actul legislativ impune supravegherea stării de sănătate în scopul prevenirii sau al diagnosticării precoce a oricăror efecte nocive asupra sănătății. În cazul în care se constată o expunere excesivă, angajatorii trebuie să ofere controale medicale sau de supraveghere medicală individuală adecvate, în conformitate cu legislația și practica națională.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Directiva 2013/35/UE

29.6.2013

1.7.2016

JO L 179, 29.6.2013, p 1-21

ACTE CONEXE

Directiva Consiliului din 12 iunie 1989 privind punerea în aplicare de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă (89/391/CEE) (JO L 183 din 29.6.1989, p. 1-8)

16.10.2014