Acordul de parteneriat și cooperare UE-Rusia

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Acordul de parteneriat și cooperare între UE, statele membre ale acesteia și Federația Rusă

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTUI ACORD?

ASPECTE-CHEIE

Principii

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului constituie un element esențial al parteneriatului.

Obiective

Principalele obiective ale acordului sunt:

Domeniul de aplicare

Acordul cuprinde domenii precum:

Acordul a fost încheiat pe o perioadă inițială de 10 ani și se reînnoiește automat în fiecare an.

Negocierile cu privire la un nou acord UE-Rusia în vederea creării unui cadru mai cuprinzător pentru relațiile UE-Rusia au fost lansate în 2008. Deși au înregistrat progrese considerabile, acestea au fost oprite în 2012.

DE CÂND SE APLICĂ ACORDUL?

Acordul a intrat în vigoare la 1 decembrie 1997.

CONTEXT

Rolul Rusiei în cadrul conflictului din Ucraina și anexarea ilegală a Crimeii de către aceasta i-au afectat grav relațiile cu UE. Multe dintre activitățile care intră sub incidența acordului au încetat și s-au adoptat sancțiuni.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Acord de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de-o parte, și Federația Rusă, pe de altă parte – Protocolul 1 privind instituirea unui grup de contact pentru cărbune și oțel – Protocolul 2 privind asistența administrativă reciprocă pentru aplicarea corectă a legislației vamale – Actul final – Schimburile de scrisori – Procesul-verbal de semnare (JO L 327, 28.11.1997, pp. 3-69)

Data ultimei actualizări: 10.10.2016