Regulamentul-cadru privind Mecanismul unic de supraveghere

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 468/2014 – Mecanismul de supraveghere bancară al UE (Regulamentul-cadru privind MUS)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

MUS este unul dintre cei doi piloni ai uniunii bancare a UE(Uniunea Europeană)* alături de Mecanismul unic de rezoluție* (MUR).

Regulamentul completează Regulamentul (UE) nr. 1024/2013, cunoscut drept Regulamentul privind MUS, care a instituit MUS. MUS este format din BCE și autoritățile naționale competente (ANC) ale țărilor UE participante.

Domeniul de aplicare: regulamentul cuprinde atât modalitățile practice de cooperare între BCE și ANC, cât și normele detaliate privind aspectele organizatorice, procedurile administrative și sancțiunile, inclusiv:

O parte-cheie a regulamentului-cadru privind MUS o constituie metodologia pentru evaluarea și verificarea unei entități supravegheate și clasificarea acesteia drept semnificativă sau mai puțin semnificativă, precum și modalitățile generate de această evaluare.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 15 mai 2014.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

* Mecanismul unic de supraveghere: un sistem de supraveghere bancară al UE, alcătuit din BCE și autoritățile naționale competente (ANC). Mecanismul acordă BCE puteri de supraveghere directă a băncilor care își au sediul în țările UE care participă la MUS.

* Uniunea bancară a UE: instituită ca urmare a crizei financiare din 2008 în vederea consolidării supravegherii băncilor din UE.

* Mecanismul unic de rezoluție: un sistem al UE pentru gestionarea eficientă a băncilor falimentare.

* Autoritățile naționale desemnate: autoritățile relevante numite în fiecare țară a UE, care conlucrează cu BCE la punerea în aplicare a regulamentului privind MUS – frecvent, acestea sunt băncile naționale centrale, dar pot fi și autoritățile naționale de supraveghere financiară.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, pp. 1-50)

Data ultimei actualizări: 27.04.2020