Fondurile europene cu capital de risc

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Scopul său este de a stimula creșterea economică și inovarea companiilor din UE, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri).

Acesta introduce eticheta Fondul european cu capital de risc, cunoscută și sub denumirea de EuVECA, și măsuri care să permită investitorilor să înființeze și să distribuie fondurile în întreaga UE, utilizând un set unic de norme. Aceast cadru de reglementare unic va permite investitorilor să știe exact la ce se pot aștepta atunci când investesc în EuVECA.

De asemenea, va permite fondurilor cu capital de risc să fie mai bine poziționate pentru a atrage mai multe angajamente de capital și pentru a crește.

ASPECTE-CHEIE

Valoarea medie a fondurilor UE de capital de risc este de aproximativ 60 de milioane de euro, în timp ce un fond SUA similar are mai mult decât dublu. Permițând creșterea acestor fonduri UE, ar trebui să fie posibil să se stimuleze aporturile de capital către societățile individuale și să se îmbunătățească impactul lor asupra investițiilor.

Regulamentul vizează majorarea fondurilor astfel încât acestea să devină mai mari, să adopte o strategie de investiții mai diversificate, pentru a permite specializarea pe sectoare, cum ar fi tehnologia informației, biotehnologie și asistență medicală. Acest lucru ar trebui să ducă la creșterea competitivității companiilor europene la nivel mondial.

Denumirea EuVECA

Pentru a se înregistra pentru eticheta EuVECA și pentru a-și comercializa fondurile în întreaga UE, administratorii fondurilor cu capital de risc trebuie să înființeze un fond care:

Regulamentul stabilește criterii de calitate uniforme pentru administratorii de fonduri cu capital de risc care doresc să utilizeze denumirea EuVECA. Aceste cerințe acoperă totul, de la modul în care se organizează și se comportă la modul în care notifică investitorii cu privire la activitățile lor și politicile de investiții.

Acești administratori trebuie să se înregistreze, de asemenea, în țara în care fondul este stabilit și să ofere rapoarte anuale. Țara în care se află aceste fonduri trebuie să asigure respectarea tuturor normelor regulamentului.

Deoarece investirea în fonduri cu capital de risc poate fi riscantă, regulamentul definește cine poate investi în EuVECA: investitorii profesioniști și anumite alte categorii, precum persoanele fizice cu venituri mari.

Regulamentul (UE) 2017/1991 modifică Regulamentul (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și reglementarea sa soră [Regulamentul (UE) nr. 346/2013] privind fondurile europene de antreprenoriat social (EuSEF), extinzând utilizarea denumirilor „EuVECA” și „EuSEF” la administratorii de organisme de plasament colectiv* autorizați în temeiul articolului 6 din Directiva 2011/61/UE. Acesta extinde, de asemenea, gama de companii eligibile și scade costurile asociate cu comercializarea fondurilor în întreaga UE.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Acesta s-a aplicat de la 22 iulie 2013, cu excepția articolului 9 alineatul (5) privind conflictele de interese, care s-a aplicat de la 15 mai 2013. Regulamentul (UE) 2017/1991, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013, se aplică de la 1 martie 2018.

CONTEXT

Creșterea economică a UE depinde în mare măsură de cele 23 de milioane de IMM-uri, care au oferit 80% din noile locuri de muncă din ultimii ani. Deoarece creditele bancare au devenit din ce în ce mai greu de accesat, multe IMM-uri apelează la investitori pentru finanțarea cercetării, dezvoltării de produse sau pentru a intra pe piețe noi.

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Organisme de plasament colectiv: vehicule de investiții care reunesc capitalul investitorilor și investesc împreună acest capital printr-un portofoliu de instrumente financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și alte titluri de valoare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, pp. 1-17)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 345/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/1991 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 293, 10.11.2017, pp. 1-18)

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, pp. 18-38)

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, pp. 1-73)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.02.2018