Cerințe privind omologarea și supravegherea pieței pentru motociclete/mopede și vehicule de tip „Quad” în Europa

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 – omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Autoritățile de omologare și supraveghere a pieței

Țările UE trebuie să desemneze

Omologarea

Cerințele de omologare vizează producătorii (de vehicule), autoritățile de omologare și serviciile tehnice (de exemplu, organismele de inspecție) implicate. Odată ce un vehicul respectă un set cuprinzător de cerințe, un tip de vehicul poate fi comercializat pe piața UE.

Producătorul trebuie să emită un certificat de conformitate pentru fiecare vehicul, în baza căruia proprietarul poate înmatricula vehiculul.

Cerințe privind siguranța în funcționare

Regulamentul instituie cerințe de siguranță cum ar fi:

Cerințe privind performanțele de mediu

Pentru a obține omologarea, un vehicul din categoria L trebuie să se conformeze la opt tipuri de teste diferite, cum ar fi cel pentru emisiile de vapori (vapori de combustibil), pentru dispozitivele de control al poluării, pentru eficiența energetică și pentru nivelul sonor.

Regulamentul prevede cerințele de mediu pentru două etape de reducere a emisiilor. Prima etapă (Euro 4) este obligatorie pentru tipurile noi de vehicule începând cu 1 ianuarie 2016. O a doua etapă (Euro 5) se va aplica din 2020, pentru a le permite producătorilor și furnizorilor să realizeze planificarea pe termen mediu. Fezabilitatea etapei Euro 5 va trebui confirmată cu ajutorul unui studiu în 2016 cu privire la potențialele efecte asupra mediului.

Obligațiile producătorilor, ale reprezentanților acestora, ale importatorilor și ale distribuitorilor

Regulamentul detaliază obligațiile persoanelor implicate în lanțul de distribuție:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Totuși, începând cu 11 septembrie 2014, un producător poate solicita voluntar omologarea unui vehicul în baza Regulamentului (UE) nr. 168/2013. Directiva-cadru 2002/24/CE va fi abrogată începând cu 1 ianuarie 2016. Ulterior, Regulamentul (UE) nr. 168/2013 și actele sale delegate și de punere în aplicare vor deveni obligatorii.

CONTEXT

Pentru a reduce poluarea cauzată de mijloacele de transport și a crește siguranța în funcționare a vehiculelor din categoria L, UE a adoptat în 2013 o nouă lege pentru a înlocui Directiva 2002/24/CE începând cu 1 ianuarie 2016. Categoria L reunește vehiculele ușoare motorizate, cum ar fi bicicletele motorizate, mopedele cu două și trei roți, motocicletele (cu și fără ataș), triciclurile și cvadriciclurile.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 60, 2.3.2013, pp. 52-128)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 168/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 901/2014 din 18 iulie 2014 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele administrative pentru omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele cu două sau trei roți și pentru cvadricicluri (JO L 249, 22.8.2014, pp. 1-202)

Regulamentul delegat (UE) nr. 3/2014 al Comisiei din 24 octombrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (JO L 7, 10.1.2014, pp. 1-12). A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 44/2014 al Comisiei din 21 noiembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește construcția vehiculelor și cerințele generale pentru omologarea de tip a vehiculelor cu două sau trei roți și a cvadriciclurilor (JO L 25, 28.1.2014, pp. 1-102).

Regulamentul delegat (UE) nr. 134/2014 al Comisiei din 16 decembrie 2013 de completare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele referitoare la performanțele de mediu și ale sistemului de propulsie și de modificare a anexei V la acesta (JO L 53, 21.2.2014, pp. 1-10)

Data ultimei actualizări: 28.06.2016