Parteneriat public-privat în domeniul medicamentelor inovatoare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 557/2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie faza a doua a întreprinderii comune (IC) referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) pentru perioada 2014-2020.

IC IMI 2 urmărește dezvoltarea unor vaccinuri, medicamente și tratamente noi. Acest lucru se realizează prin proiecte comune de cercetare, pentru a aborda provocările cu care se confruntă Europa în materie de sănătate și a asigura menținerea competitivității industriei farmaceutice din Europa.

ASPECTE-CHEIE

Obiective

Agenda de cercetare strategică

IMI 2 se concentrează pe patru domenii de cercetare:

Printre prioritățile în materie de sănătate care urmează a fi abordate de IMI se numără:

Gestionarea

Bugetul

Contribuția UE la IMI 2 este de până la 1,638 miliarde EUR pentru perioada până în 2024. Acesteia îi corespund fonduri de 1,425 miliarde EUR angajate de industria farmaceutică (contribuții în natură). Se asigură o finanțare suplimentară din alte sectoare ale științelor vieții sau din partea unor organizații care decid să contribuie la IMI 2 în calitate de membri sau de parteneri asociați în cadrul unor proiecte individuale. De asemenea, întreprinderea comună urmărește să dezvolte sinergii cu fondurile structurale și de investiții europene.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 27 iunie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMEN-CHEIE

Biomarkeri: indicatori biologici utilizați pentru identificarea persoanelor predispuse la anumite boli.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 557/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune referitoare la inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (JO L 169, 7.6.2014, pp. 54-76)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) nr. 622/2014 al Comisiei din 14 februarie 2014 de stabilire a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” cu privire la întreprinderea comună pentru inițiativa privind medicamentele inovatoare 2 (JO L 174, 13.6.2014, pp. 7-11)

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 81-103)

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a „Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020” și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 104-173)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1291/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 21.08.2018