Securitatea echipamentelor și a materialelor pentru recipientele sub presiune

ACT

Directiva 2014/68/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Acest act legislativ al Uniunii Europene (UE) stabilește cerințe esențiale de securitate pentru echipamentele și ansamblele sub presiune (cum ar fi cazanele, oalele sub presiune, extinctoarele, schimbătoarele de căldură și generatoarele de abur). Toate echipamentele sub presiune staționare trebuie să respecte specificații stricte pentru a putea fi comercializate în UE.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Directiva se aplică în ceea ce privește proiectarea, fabricarea și conformitatea echipamentelor sub presiune a căror presiune maximă admisibilă este mai mare de 0,5 bari. Aceasta se referă la toate echipamentele și ansamblele sub presiune care sunt noi pe piața UE, indiferent dacă sunt fabricate în UE sau în altă parte. Această categorie include și produsele la mâna a doua importate.

O gamă largă de aplicații

Echipamentele sub presiune au o utilizare largă în industrii precum:

În lipsa unor standarde stricte și aplicate în mod eficace, echipamentele fixe sub presiune pot fi inerent periculoase.

Responsabilitatea privind conformitatea

Producătorii și reprezentanții acestora, importatorii și distribuitorii sunt responsabili pentru conformitatea produselor lor cu acest act legislativ. Obiectivul este de a asigura sănătatea și securitatea utilizatorilor, securitatea animalelor domestice și a proprietății, precum și de a garanta o concurență loială în UE.

Datele privind producătorul/importatorul

Datele privind producătorul (denumirea, denumirea comercial înregistrată și adresa poștală) trebuie indicate pe echipament sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau în documentația însoțitoare. Acestea trebuie puse la dispoziție într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și de către autoritățile de supraveghere a pieței (autorități publice care se asigură că produsele respectă legislația și prezintă siguranță). Importatorii trebuie să își comunice datele de contact.

Neconformitatea

Țările UE trebuie să se asigure că producătorii, importatorii și distribuitorii respectă legea. Dacă există dovezi de neconformitate, autoritățile trebuie să restricționeze sau să interzică comercializarea echipamentelor.

Anexe

Acestea conțin informații detaliate referitoare la aspecte precum:

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

În prezent, normele din acest domeniu sunt reglementate de Directiva 97/23/CE. Directiva 2014/68/UE înlocuiește Directiva 97/23/CE începând din 1.6.2015 (iar în ceea ce privește unele aspecte, începând din 19.7.2016).

TERMENI-CHEIE

Echipamente sub presiune: vasele, conductele, accesoriile de siguranță și accesoriile sub presiune, inclusiv, dacă este cazul, elementele fixate la părțile solicitate la presiune, cum sunt flanșele, ștuțurile, racordurile, elementele de susținere, urechile pentru ridicare.

Ansamble: grup de echipamente sub presiune asamblate de producător pentru a constitui o unitate integrată și funcțională.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/68/UE

17.7.2014

28.2.2015, iar în cazul unor articole: 18.7.2016

JO L 189, 27.6.2014, p. 164-259

ACTE CONEXE

Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune (JO L 181, 9.7.1997, p. 1-55)

Data ultimei actualizări: 23.09.2014