Asigurarea unor echipamente individuale de protecție sigure pentru utilizatori

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/425 – echipamentele individuale de protecție

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 21 aprilie 2018, cu excepția anumitor articole care vizează în mare parte organismele și procedurile de notificare. Acestea se aplică de la 21 octombrie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

* TERMENI-CHEIE

Echipamente individuale de protecție: echipamente proiectate și fabricate pentru a fi purtate sau utilizate de o persoană pentru a se proteja împotriva unuia sau a mai multe riscuri la adresa sănătății și a securității sale.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului (JO L 81, 31.3.2016, pp. 51-98)

ACTE CONEXE

Directiva 89/686/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1989 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentul individual de protecție (JO L 399, 30.12.1989, pp. 18-38)

Modificările succesive aduse Directivei 89/686/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 02.06.2020