Instalațiile pe cablu pentru pasageri

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/424 – instalațiile pe cablu

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 21 aprilie 2018, cu excepția anumitor articole care se referă în principal la organisme de notificare și proceduri. Acestea se aplică începând cu 21 octombrie 2016.

CONTEXT

* TERMENI-CHEIE

Instalație pe cablu: un sistem complet instalat in situ, care include infrastructură și subsisteme, pentru transportul de persoane pe cablu.

Subsistem: sistem sau o combinație de sisteme, destinate a fi încorporate într-o instalație pe cablu, precum dispozitive de tensiune în cablu, suspante și dispozitive electrotehnice.

Componentă de securitate: componentă de echipament sau orice dispozitiv destinat a fi încorporat într-un subsistem sau într-o instalație în scopul îndeplinirii unei funcții de securitate.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/424 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind instalațiile pe cablu și de abrogare a Directivei 2000/9/CE (JO L 81, 31.3.2016, pp. 1-50)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2016/424 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 13.12.2016