Înghețarea și confiscarea produselor infracțiunilor

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2014/42/UE privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva are scopul de a facilita confiscarea și recuperarea produselor* și instrumentelor* infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (UE).

ASPECTE-CHEIE

Actul stabilește norme minime pentru înghețarea și ulterior confiscarea produselor și instrumentelor infracțiunilor.

Infracțiunile vizate sunt cele prevăzute în diversele acte legislative ale UE enumerate în articolul 3 al directivei.

În plus față de confiscarea produselor și instrumentelor (ca urmare a unei condamnări penale) sau față de confiscarea valorii acestora, articolul 4 permite confiscarea produselor infracțiunilor și instrumentelor în cazurile de sustragere sau de boală a persoanei în cauză (când este imposibil ca persoana suspectată sau învinuită să ia parte la procedurile penale pentru o perioadă mai îndelungată, ceea ce înseamnă că procedurile nu pot continua în condiții normale și că o condamnare penală nu este posibilă).

Articolul 5 stabilește norme mai clare privind atribuțiile de confiscare extinse, facilitând astfel confiscarea atunci când un judecător consideră că bunurile în cauză au fost obținute prin alte activități infracționale ale persoanei condamnate.

Articolul 6 al directivei permite confiscarea în cazul în care bunurile sunt transferate de la persoana suspectată către un terț sau dobândite în mod direct de către un terț care ar fi trebuit să își dea seama că acestea sunt rezultatul unei infracțiuni.

Conform articolului 10, țările UE trebuie să gestioneze în mod adecvat bunurile înghețate (de exemplu, prin instituirea unor birouri de gestionare a bunurilor), astfel încât acestea să nu își piardă valoarea economică înainte de confiscarea finală.

Irlanda participă la directivă, în timp ce Regatul Unit (1) și Danemarca nu participă.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 19 mai 2014. Statele membre ale UE trebuie să o încorporeze în legislația națională până la 4 octombrie 2016.

TERMENI-CHEIE

* Produse: venituri din activități infracționale.

* Instrumente: instrumentele utilizate pentru săvârșirea de infracțiuni (de exemplu, o barcă utilizată pentru a transporta droguri).

ACT

Directiva 2014/42/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind înghețarea și confiscarea instrumentelor și produselor infracțiunilor săvârșite în Uniunea Europeană (JO L 127, 29.4.2014, pp. 39-50)

Modificările succesive aduse Directivei 2014/42/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 07.01.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).