Combaterea abuzului sexual asupra copiilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2011/93/UE – combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva vizează să îmbunătățească protecția copiilor împotriva abuzului sexual și a exploatării sexuale. Pentru a realiza acest lucru, aceasta impune țărilor UE:

ASPECTE-CHEIE

Pentru a facilita urmărirea penală a infractorilor, directiva:

Pentru a proteja copiii victime, directiva introduce norme care impun:

Pentru a preveni infracțiunile, directiva prevede:

Continuare

În 2016, Comisia Europeană a publicat două rapoarte. Primul raport a analizat directiva în ansamblu, iar cel de al doilea raport a analizat în mod specific măsurile introduse cu privire la site-urile web care conțin sau difuzează pornografie infantilă (articolul 25 din directivă).

Alianța globală împotriva abuzurilor sexuale online asupra copiilor

Într-o inițiativă separată, dar înrudită, care reprezintă o inițiativă comună derulată de UE și SUA, 54 de țări din întreaga lume au aderat, în 2012, la o alianță globală împotriva abuzurilor sexuale online asupra copiilor. Acestea s-au angajat să atingă obiective politice cheie care vizează:

Alianța globală a fuzionat cu inițiativa WeProtect din Regatul Unit pentru a pune bazele Alianței globale WeProtect cu scopul de a pune capăt exploatării sexuale online a copiilor, reunind mai mult de 80 de guverne, 20 de companii de tehnologie de la nivel mondial și 24 de organizații internaționale și neguvernamentale de vârf pentru a proteja copiii împotriva exploatării sexuale online.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 17 decembrie 2011, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 18 decembrie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului (JO L 335, 17.12.2011, pp. 1-14)

Rectificare

Modificările succesive aduse Directivei 2011/93/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu de evaluare a măsurii în care statele membre au luat măsurile necesare pentru a respecta Directiva 2011/93/UE din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [COM(2016) 871 final, 16.12.2016]

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu de evaluare a punerii în aplicare a măsurilor menționate la articolul 25 din Directiva 2011/93/UE din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile [COM(2016) 872 final, 16.12.2016]

Data ultimei actualizări: 28.03.2018