Protecția consulară a UE: o mai bună protecție a cetățenilor UE în străinătate

SINTEZĂ

Aproape șapte milioane de cetățeni ai Uniunii Europene (UE) călătoresc sau locuiesc în afara UE în locuri în care propria lor țară nu are o ambasadă sau un consulat.

În timpul șederii, aceștia ar putea avea nevoie de asistență din partea autorităților consulare, de exemplu, dacă și-au pierdut sau li s-a furat pașaportul, dacă sunt victime ale unui accident sau dacă se află în mijlocul unei crize politice care impune evacuarea lor.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește când și cum cetățenii UE aflați în situații de dificultate într-o țară din afara UE au dreptul să beneficieze de protecția ambasadelor sau a consulatelor celorlalte țări ale UE dacă propria țară nu este reprezentată.

ASPECTE-CHEIE

Protecția consulară nediscriminatorie

Alte țări ale UE trebuie să ofere cetățenilor nereprezentați ai UE aceeași asistență pe care ar oferi-o propriilor resortisanți, cum ar fi:

asistență în caz de deces;

asistență în caz de accident grav sau boală gravă;

asistență în caz de arest sau detenție;

asistență atunci când un cetățean este victima unei infracțiuni;

ajutor și repatriere în caz de urgență.

De asemenea, directiva clarifică măsura în care membrii familiilor din afara UE pot beneficia de asistență.

Măsuri de coordonare și cooperare

Noua directivă clarifică, de asemenea, normele privind modul de coordonare a asistenței între țările UE și rolul delegațiilor UE.

Țara de origine a cetățenilor UE va fi consultată întotdeauna de către țara din care cetățeanul solicită ajutor și poate, în orice moment, să decidă să aibă grijă de propriii cetățeni, chiar și atunci când nu are nicio ambasadă sau niciun consulat în țara în cauză (de exemplu, prin furnizarea de informații la telefon, prin contactarea familiei sau a prietenilor sau prin intermediul serviciilor consulare online).

Cetățeanul poate fi redirecționat de la o ambasadă la alta, deoarece țările UE prezente în țară pot conveni la nivel local cine trebuie să aibă grijă de cine, în vederea asigurării unei protecții eficiente pentru cetățenii UE. Astfel de acorduri vor trebui să fie făcute publice.

Cetățenii pot obține informații cu privire la asistența disponibilă și la orice acorduri în vigoare între consulate prin contactarea delegației UE din țara în cauză.

Situații de criză

Directiva stabilește normele necesare pentru a garanta că cetățenii nereprezentați sunt luați în considerare în mod corespunzător și beneficiază pe deplin de asistență în situații de criză. În astfel de cazuri, o repartizare clară a responsabilităților și o coordonare a acestora sunt esențiale pentru a evita neglijarea cetățenilor UE.

Proceduri financiare

Dacă asistența furnizată implică taxe sau costuri, cetățenii nereprezentați ai UE trebuie să nu plătească mai mult decât cetățenii țării UE care le oferă asistență.

Cetățenilor care nu pot plăti aceste costuri pe loc li se va cere să semneze un formular prin care se angajează să ramburseze costurile respective propriilor autorități.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 1 mai 2018.

CONTEXT

Tratatele UE garantează tuturor cetățenilor UE dreptul la tratament egal în ceea ce privește protecția din partea autorităților diplomatice și consulare ale oricărei țări a UE când călătoresc sau trăiesc în afara UE și țara lor de origine nu este reprezentată (a se vedea articolul 20 alineatul (2) litera (c) și articolul 23 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene precum și articolul 46 din Carta drepturilor fundamentale a UE).

În conformitate cu regimul juridic anterior, țările UE trebuiau să stabilească între ele normele necesare. Acest fapt a luat forma unei decizii a Consiliului (Decizia 95/553/CE a Consiliului privind protecția consulară a cetățenilor nereprezentați ai UE).

Noua directivă abrogă Decizia 95/553/CE începând cu 1 mai 2018. Obiectivul este de a facilita în continuare cooperarea și coordonarea dintre autoritățile consulare și de a consolida dreptul cetățenilor UE la protecție consulară.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACT

Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului din 20 aprilie 2015 privind măsurile de coordonare și cooperare pentru facilitarea protecției consulare a cetățenilor nereprezentați ai Uniunii în țările terțe și de abrogare a Deciziei 95/553/CE

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva (UE) 2015/637 a Consiliului

14.5.2015

1.5.2018

JO L 106, 24.4.2015, pp. 1-13

ACTE CONEXE

95/553/CE: Decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului din 19 decembrie 1995 privind protecția cetățenilor Uniunii Europene prin reprezentanțele diplomatice și consulare (JO L 314, 28.12.1995, pp. 73-76)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Protecția consulară a cetățenilor UE în țările terțe: situația actuală și calea de urmat [COM(2011) 149 final, 23.3.2011]

Data ultimei actualizări: 19.08.2015