Garanții procedurale pentru persoanele vulnerabile implicate în proceduri penale

Prezenta recomandare face apel la statele membre să sporească anumite drepturi procedurale ale persoanelor vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale.

ACT

Recomandarea Comisiei din 27 noiembrie 2013 privind garanțiile procedurale pentru persoanele vulnerabile suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale

SINTEZĂ

Recomandarea urmărește să consolideze drepturile procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate care nu sunt capabile să înțeleagă sau să participe în mod efectiv la procedurile penale din cauza vârstei, a stării psihice sau fizice sau a unui handicap (persoane vulnerabile). Aceasta se aplică, de asemenea, persoanelor supuse procedurilor mandatului european de arestare.

Identificarea persoanelor vulnerabile

Persoanele vulnerabile ar trebui să fie identificate ca atare cu promptitudine. După o evaluare inițială efectuată de autoritățile de asigurare a respectării legii sau autoritățile judiciare, un expert medical independent va determina gradul lor de vulnerabilitate, nevoile lor specifice și caracterul adecvat al măsurilor luate sau preconizate împotriva acestora.

Drepturile persoanelor vulnerabile

Autoritățile de asigurare a respectării legii și autoritățile judiciare competente în cadrul procedurilor penale care vizează persoane vulnerabile ar trebui să beneficieze de cursuri de formare corespunzătoare.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Recomandarea Comisiei

-

-

JO C 378, 24.12.2013

ACTE CONEXE

Directiva 2013/48/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2013 privind dreptul de a avea acces la un avocat în cadrul procedurilor penale și al procedurilor privind mandatul european de arestare, precum și dreptul ca o persoană terță să fie informată în urma privării de libertate și dreptul de a comunica cu persoane terțe și cu autorități consulare în timpul privării de libertate (JO L 294, 6.11.2013).

Ultima actualizare: 17.06.2014