Dreptul la informare în cadrul procedurilor penale

Persoanele suspectate sau acuzate de a fi comis o infracțiune într-o țară UE trebuie informate cu privire la drepturile lor procedurale și acuzațiile care li se aduc.

ACT

Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2012 privind dreptul de informare în cadrul procedurilor penale.

SINTEZĂ

Persoanele suspectate sau acuzate de a fi comis o infracțiune într-o țară UE trebuie informate cu privire la drepturile lor procedurale și acuzațiile care li se aduc.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește standardele minime pentru toate țările UE indiferent de statutul juridic, cetățenia sau naționalitatea unei persoane. Aceasta este concepută să ajute la prevenirea erorilor de justiție și reducerea numărului de apeluri.

ASPECTE-CHEIE

Persoanele suspectate și acuzate trebuie informate cu promptitudine, verbal sau în scris, cu privire la o serie de drepturi procedurale. Printre acestea se numără:

Mai mult, persoanele arestate trebuie să primească cu promptitudine o Notă privind drepturile din partea autorităților de aplicare a legii (adică, poliția sau ministerul de justiție, în funcție de țara UE), scrisă într-un limbaj simplu, furnizând informații referitoare la drepturile ulterioare, inclusiv:

În cazul în care o persoană a fost arestată în temeiul unui mandat european de arestare, acesteia trebuie să i se furnizeze o Notă specifică privind drepturile de către autoritățile de aplicare a legii care reflectă diversele drepturi care se aplică în acea situație.

În plus, persoanele suspectate sau acuzate trebuie să primească cu promptitudine informații despre infracțiunea de a cărei comitere sunt suspectate și (într-o etapă ulterioară) informații detaliate despre acuzare. Dacă acestea sunt arestate sau reținute, trebuie să fie informate cu privire la motivele acestei arestări sau detenții. Acestea trebuie să aibă acces și la materialele cauzei, astfel încât să-și poată exercita drepturile de apărare.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva a intrat în vigoare la 21 iunie 2012 și trebuie transpusă de țările UE până la 2 iunie 2014.

CONTEXT

Directiva reprezintă cel de-al doilea pas dintr-o serie de măsuri care, împreună, sunt concepute pentru a institui normele minime pentru drepturile procedurale în cadrul UE, în conformitate cu Foaia de parcurs pentru drepturile procedurale 2009. Aceasta urmează după o Directivă privind drepturile de interpretare și traducere.

Pentru mai multe informații, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2012/13/UE

21.6.2012

2.6.2014

JO L 142, 1.6.2012, pp. 1-10

Data ultimei actualizări: 02.03.2015