Controlarea frontierelor maritime externe ale UE și salvarea vieților imigranților în operațiunile pe mare

Acest regulament stabilește normele privind monitorizarea frontierelor maritime ale UE, interceptarea navelor suspectate că ar transporta imigranți ilegali și salvarea celor aflați în pericol pe mare în cadrul unor operațiuni de supraveghere a frontierelor sub coordonarea Frontex.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 656/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme de supraveghere a frontierelor maritime externe în contextul cooperării operative coordonate de Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene.

SINTEZĂ

Obiectivul politicii privind frontierele maritime externe ale UE este de a asigura monitorizarea eficientă a trecerii frontierelor externe, cu scopul de a combate imigrația ilegală și criminalitatea transfrontalieră, protejând totodată și salvând viețile pe mare.

În acest scop, operațiunile maritime desfășurate sub supravegherea Frontex (Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene) au ca obiective:

INTERCEPTAREA NAVELOR

Sunt definite norme specifice în cazul depistării unor nave cu imigranți ilegali la bord, în funcție de locul în care sunt interceptate acestea (în marea teritorială, în zonele contigue sau în marea liberă). Țările UE pot să sechestreze nava, să aresteze persoanele de la bord și să ducă nava într-o țară costieră, în țara-gazdă din UE sau într-o țară din afara UE, cu condiția ca acest lucru să nu pună în pericol persoanele.

Sunt definite și alte norme pentru gestionarea situațiilor de căutareși de salvare având drept scop acordarea de asistență unor persoane aflate în pericol pe mare și debarcarea persoanelor salvate.

În timpul unei operațiuni pe mare trebuie asigurată asistența indiferent de naționalitatea sau de statutul persoanelor care urmează a fi asistate și în conformitate cu legislația internațională relevantă.

PLANUL OPERATIV AL FRONTEX

Țările UE desfășoară operațiuni de supraveghere a frontierelor cu sprijinul operativ al Frontex. Agenția este responsabilă de:

În acest scop este întocmit un plan operativ, care cuprinde detalii adaptate la circumstanțele operațiunii maritime planificate. În special, planurile operative trebuie să asigure faptul că minorii și persoanele vulnerabile beneficiază de o asistență adecvată.

Mecanismele de solidaritate

În cazul unei situații de urgență, țările UE supuse unei mari presiuni migratorii pot solicita ajutor și asistență specifice din partea Biroului European de Sprijin pentru Azil și detașarea unor echipe europene de sprijin pentru azil.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 656/2014

17.7.2014

-

JO L 189, 27.6.2014.

Data ultimei actualizări: 28.09.2014