Condiții de viață pentru solicitanții de azil – norme UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2013/33/UE privind standardele pentru primirea solicitanților de protecție internațională

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

Cine este vizat?

Directiva se aplică solicitanților de protecție internațională și familiilor acestora, incluzând:

Condiții de primire standard în toată UE

Directiva vizează armonizarea condițiilor de primire în toată UE. Aceste condiții cuprind:

Alte garanții

Pe lângă condițiile de primire de bază, țările UE trebuie să se asigure că solicitanții pot avea acces la:

Persoanele vulnerabile

Plasarea în detenție a solicitanților de azil

Solicitanții trebuie să nu fie deținuți numai pentru că solicită protecție internațională. Detenția trebuie să fie o ultimă soluție, decisă de la caz la caz.

O listă exhaustivă a motivelor de detenție a fost adoptată pentru evitarea detenției arbitrare.

De asemenea, directiva:

Directiva 2013/33/UE abrogă Directiva 2003/9/CE începând cu 21 iulie 2015.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 19 iulie 2013. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 21 iulie 2015.

CONTEXT

UE a depus eforturi în direcția creării unui sistem european comun de azil (SECA). Din 2013 au fost adoptate o serie de texte juridice noi pentru a îmbunătăți activitatea SECA.

* TERMENI-CHEIE

Protecție internațională: statut de refugiat sau statut de protecție subsidiară.

Statut de protecție subsidiară: poate fi acordat resortisanților din afara UE sau apatrizilor care nu îndeplinesc condițiile pentru statutul de refugiat, dar care ar fi supuși unui risc de vătămări grave dacă s-ar întoarce în țara lor de origine.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, pp. 96-116)

ACTE CONEXE

Directiva 2003/9/CE a Consiliului din 27 ianuarie 2003 de stabilire a standardelor minime pentru primirea solicitanților de azil în statele membre (JO L 31, 6.2.2003, pp. 18-25)

Data ultimei actualizări: 31.10.2016