Simplificarea circulației anumitor documente oficiale în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/1191 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Eliminarea cerinței privind apostila

În domeniile acoperite de regulament, atunci când un cetățean prezintă autorităților dintr-o țară a UE un document oficial emis de autoritățile unei alte țări a UE, autoritățile care primesc documentul nu pot impune ca acesta să poartă apostilă (apostila este concepută pentru a demonstra autenticitatea unui document oficial emis într-o țară străină).

Copii certificate

Traduceri

Țara UE unde este prezentat documentul oficial nu poate solicita prezentarea traducerii documentului oficial dacă acesta este redactat într-una din limbile oficiale ale respectivei țări a UE sau într-o limbă neoficială care poate fi acceptată de respectiva țară a UE.

Mai mult, traducerea documentului oficial nu poate fi solicitată în cazul în care documentul oficial este însoțit de un formular standard multilingv. Această prevedere este valabilă în cazul în care autoritatea căreia i se prezintă documentul oficial consideră că informațiile incluse în formularul standard multilingv sunt suficiente pentru prelucrarea documentului oficial.

Formulare standard multilingve

Documente falsificate

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 16 februarie 2019 cu excepția:

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (JO L 200, 26.7.2016, pp. 1-136)

Data ultimei actualizări: 12.01.2017