Sancțiuni penale pentru falsificarea de bani

Conform Băncii Centrale Europene, falsificarea a generat prejudicii financiare de cel puțin 500 de milioane EUR pentru economia Uniunii Europene de la introducerea monedei în 2002. O nouă lege a fost adoptată pentru a proteja euro și alte monede împotriva falsificării.

ACT

Directiva 2014/62/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării și de înlocuire a Deciziei-cadru 2000/383/JAI a Consiliului.

SINTEZĂ

Noua directivă a Uniunii Europene (UE) stabilește normele minime privind definiția infracțiunilor și a sancțiunilor cu privire la falsificarea de bani. Directiva introduce norme comune pentru combaterea falsificării, ameliorarea anchetării și asigurarea unei mai bune cooperări între țările UE în vederea combaterii falsificării.

Infracțiuni

Țările UE trebuie să introducă măsuri pentru a garanta că orice fabricare, primire, procurare sau deținere intenționat frauduloasă de instrumente, obiecte, programe de calculator, precum și elemente de securitate (cum ar fi hologramele sau filigranele) este incriminată.

De asemenea, ar trebui să fie incriminate faptele săvârșite cu intenție în ceea ce privește bancnotele și monedele care nu au fost emise, dar sunt destinate circulației ca mijloc legal de plată, precum și instigarea, complicitatea și tentativa de a comite o infracțiune.

Sancțiuni pentru indivizi (persoane fizice)

Sancțiunile introduse trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive și să includă privarea de liberate. Termenul maxim de privare de libertate (cinci și opt ani, in funcție de caz) trebuie să se aplice cel puțin pentru cele mai grave forme de infracțiuni legate de falsificare.

Deși transmiterea intenționată a monedei falseprimite cu bună credință ar putea fi pasibilă de sancțiuni precum amenzile, dreptul intern al țărilor UE ar trebui să prevadă drept sancțiune maximă privarea de libertate.

Răspunderea persoanelor juridice și sancțiunile pentru acestea

Țările UE trebuie să se asigure că poate fi angajată răspunderea entităților juridice (de ex., a întreprinderilor și a asociațiilor) ca alternativă la cea a indivizilor (persoane fizice) și să aplice sancțiuni eficace, proporționale și disuasive persoanelor juridice. Gama de sancțiuni trebuie să includă, printre altele, excluderea de la dreptul de a primi beneficii sau ajutoare publice, interdicția temporară sau permanentă de a desfășura activități comerciale și plasarea sub supraveghere judiciară.

Analiza și detectarea bancnotelor și a monedelor euro falsificate

Țările UE trebuie să garanteze că centrele naționale de analiză și centrele naționale de analiză a monedelor pot analiza falsurile euro și pot fi disponibile în cadrul procedurilor judiciare în curs de desfășurare, în scopul detectării altor falsuri.

Aplicarea

Irlanda a decis să participe la această directivă. Cu toate acestea, Danemarca și Regatul Unit (1) nu au obligații în temeiul acesteia.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/62/UE

22.5.2014

23.5.2016

JO L 151, 21.5.2014

Data ultimei actualizări: 10.08.2014(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).