Schimbările climatice – Acordul de la Paris, ratificat de UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (UE) 2016/1841 referitoare la Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Acordul de la Paris

CARE ESTE OBIECTIVUL DECIZIEI?

ASPECTE-CHEIE

Acțiunea UE privind schimbările climatice până în prezent

DE CÂND SE APLICĂ ACORDUL?

Acordul a intrat în vigoare la 4 noiembrie 2016 și se va aplica din 2020.

CONTEXT

Acordul consolidează răspunsul global la schimbările climatice orientând politicile din prezent pe calea neutralității climatice până la sfârșitul secolului.

Actul a fost adoptat de 195 de țări la Paris în decembrie 2015 și înlocuiește Protocolul de la Kyoto din 1997.

Informații suplimentare

ACT

Decizia (UE) 2016/1841 a Consiliului din 5 octombrie 2016 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de la Paris adoptat în temeiul Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (JO L 282, 19.10.2016, pp. 1-3)

Acordul de la Paris (JO L 282, 19.10.2016, pp. 4-18)

Data ultimei actualizări: 04.11.2016