Substanțele radioactive din apa destinată consumului uman: protecția sănătății publice

Directiva instituie diferite cerințe pentru a proteja sănătatea publică generală împotriva substanțelor radioactive potențial dăunătoare care ar putea fi prezente în apa potabilă.

ACT

Directiva 2013/51/Euratom a Consiliului din 22 octombrie 2013 de stabilire a unor cerințe de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa destinată consumului uman

SINTEZĂ

Apa potabilă obișnuită reprezintă una dintre căile de intrare în organism a substanțelor radioactive dăunătoare organelor vitale. Pentru a reduce cât mai mult riscul, actul legislativ stabilește parametri valorici pentru substanțe precum radonul sau tritiul. Statele membre au obligația de a monitoriza aceste substanțe și de a efectua prelevarea periodică a apei potabile la intervale frecvente, în funcție de volumele în cauză.

Actul legislativ acoperă orice apă destinată consumului uman. Această categorie include orice apă, fie în starea sa inițială, fie după tratare, destinată băutului, gătitului, preparării de alimente sau altui scop casnic, indiferent de originea acesteia și indiferent dacă este furnizată printr-o conductă de distribuție, dintr-o cisternă, în sticle sau în recipiente.

De asemenea, categoria include și apa utilizată de întreprinderi pentru producerea, prelucrarea, conservarea sau comercializarea alimentelor destinate consumului uman, cu excepția cazurilor în care autoritățile naționale consideră că apa are o calitate suficient de ridicată încât să nu afecteze sănătatea produsului alimentar finit.

Actul legislativ nu se aplică în cazul apelor minerale naturale sau al apelor considerate ca fiind medicamente. Acestea sunt reglementate printr-un alt act legislativ al UE. Autoritățile naționale pot exclude apa potabilă provenită dintr-o rezervă distinctă care furnizează, în medie, sub 10 metri cubi pe zi sau deservește mai puțin de 50 de persoane, cu excepția cazului în care apa este furnizată în cadrul unei activități comerciale sau publice.

Atunci când este identificat un potențial pericol pentru sănătate, trebuie consiliată în mod adecvat populația vizată în ceea ce privește posibilele riscuri și eventualele măsuri de precauție suplimentare care pot fi necesare. Trebuie luate rapid măsuri pentru readucerea apei la standardul necesar.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2013/51/Euratom

27.11.2013

28.11.2015

JO L 296, 7.11.2013

Ultima actualizare: 22.04.2014