Poluarea atmosferică provenită de la instalațiile medii de ardere

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2015/2193 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește normele de control al emisiilor atmosferice de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx) și pulberi (particule) provenite de la instalațiile medii de ardere*, precum și norme pentru monitorizarea emisiilor de monoxid de carbon (CO) provenite de la aceste instalații.

Obiectivul este de a reduce eventualele daune pentru sănătatea umană și pentru mediu.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 18 decembrie 2015. Țările UE au obligația de a o transpune în legislația națională până la 19 decembrie 2017.

CONTEXT

Actul legislativ completează lacuna de reglementare dintre instalațiile mari de ardere (peste 50 megawați), care fac obiectul directivei privind emisiile industriale, și dispozitivele mai mici, precum încălzitoarele și boilerele, care intră sub incidența directivei privind proiectarea ecologică.

Instalațiile medii de ardere sunt utilizate pentru o mare varietate de aplicații (producția energiei electrice, încălzirea și răcirea locuințelor/clădirilor rezidențiale, furnizarea de căldură/abur pentru procesele industriale etc.).

TERMEN-CHEIE

* Instalație medie de ardere: o instalație care arde combustibil și utilizează căldura generată, cu o putere termică instalată mai mare sau egală cu 1 MW și mai mică de 50 MW, indiferent de tipul de combustibil utilizat.

ACT

Directiva (UE) 2015/2193 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind limitarea emisiilor în atmosferă a anumitor poluanți provenind de la instalații medii de ardere (JO L 313, 28.11.2015, pp. 1-19)

ACTE CONEXE

Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, pp. 17-119)

Modificările succesive aduse Directivei 2010/75/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 14.03.2016