Limitele emisiilor și normele pentru omologarea de tip pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/1628 – cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante pentru motoarele cu ardere internă

CARE ESTE OBIECTIVUL REGULAMENTULUI?

Regulamentul definește limitele emisiilor de poluanți pentru motoarele de diferite intervale de putere și aplicațiile pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră (a se vedea mai jos) în vederea reducerii progresive a emisiilor și a eliminării treptate a echipamentelor cu cele mai poluante motoare.

ASPECTE-CHEIE

Echipamentele mobile fără destinație rutieră (NRMM) acoperă o varietate foarte mare de echipamente utilizate, de obicei, în afara rețelei rutiere, precum:

Regulamentul nu se aplică motoarelor pentru câteva aplicații specifice, inclusiv celor pentru:

Omologarea de tip

Emisiile de gaze de evacuare

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2017.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Omologare de tip: procedura prin care autoritatea de omologare certifică faptul că un tip de vehicul, sistem, componentă sau unitate tehnică separată respectă anumite cerințe legale.

Familie de motoare: o grupare de către producător a tipurilor de motoare, care, prin concepția lor, au caracteristici similare de emisie de gaze de evacuare și care respectă valorile-limită aplicabile ale emisiilor.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/1628 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1024/2012 și (UE) nr. 167/2013 și de modificare și abrogare a Directivei 97/68/CE (JO L 252, 16.9.2016, pp. 53-117)

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1024/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieței interne și de abrogare a Deciziei 2008/49/CE a Comisiei („Regulamentul IMI”) (JO L 316, 14.11.2012, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 februarie 2013 privind omologarea și supravegherea pieței pentru vehiculele agricole și forestiere (JO L 60, 2.3.2013, pp. 1-51)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 25.01.2017