Trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2011) 112 final] – Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050

CARE ESTE OBIECTIVUL ACESTEI COMUNICĂRI?

ASPECTE-CHEIE

Analiza Comisiei Europene sugerează că modalitatea cea mai rentabilă de a atinge obiectivul general este reducerea emisiilor interne cu 40 %, respectiv cu 60 % până în 2030 și în 2040 față de nivelurile din 1990.

Toate sectoarele vor trebui să contribuie la tranziția spre o economie cu emisii reduse de dioxid de carbon, iar Foaia de parcurs până în 2050 stabilește contribuțiile diferitor sectoare:

Atingerea acestor obiective va necesita investiții publice și private majore în următoarele patru decenii. În comunicare se estimează că aceasta ar putea reprezenta o investiție suplimentară de aproximativ 270 de miliarde EUR anual la nivelul UE, adică 1,5 % din PIB-ul UE.

Există însă beneficii potențiale imense, care nu se rezumă la combaterea schimbărilor climatice și utilizarea mai eficientă a resurselor. Pachetul de măsuri ar putea:

CONTEXT

Pentru a menține creșterea temperaturii, în contextul schimbărilor climatice globale, la mai puțin de 2 oC – obiectivul convenit la nivel internațional pentru prevenirea consecințelor catastrofale ale încălzirii globale – UE vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 80-95 % până în 2050 față de nivelurile din 1990.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 [COM(2011) 112 final, 8.3.2011]

Data ultimei actualizări: 03.08.2016