Programul pentru mediu și politici climatice (LIFE) (2014-2020)

Acest regulament instituie a cincea versiune a programului LIFE, principalul cadru de finanțare al UE pentru politica în domeniul mediului și al schimbărilor climatice. Această versiune se concentrează asupra unor priorități strategice concrete în domeniul mediului și al climei, precum și asupra unor domenii concrete de acțiune.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1293/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind instituirea unui program pentru mediu și politici climatice (LIFE) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 614/2007.

SINTEZĂ

Obiectivul programului pentru mediu și politici climatice (LIFE) pentru perioada 2014-2020 este să contribuie la dezvoltarea durabilă și la realizarea obiectivelor generale și specifice ale strategiei Europa 2020, ale celui de al șaptelea program de acțiune pentru mediu al Uniunii și ale altor inițiative relevante ale UE în domeniul mediului și al schimbărilor climatice.

Programul creează două subprograme (mediu și politici climatice). De asemenea, acesta introduce proiecte integrate, care funcționează la scară extinsă, pornind de la nivel regional sau de la nivelul mai multor orașe. Obiectivul acestora este de a pune în aplicare politica în domeniul mediului și al schimbărilor climatice prin aplicarea unor planuri și strategii bazate pe legislația UE și prin continuarea integrării acestor politici în alte domenii de politică. Se intenționează mobilizarea unor fonduri complementare, în special fonduri ale UE, în acest scop.

Alte aspecte noi sunt două instrumente financiare inovatoare pentru finanțarea de proiecte prin împrumuturi și capitaluri proprii: FP 4EE (finanțare privată pentru eficiența energetică) și FFCN (facilitatea de finanțare a capitalului natural), cofinanțate de Comisie și de Banca Europeană de Investiții (BEI) la scară pilot.

În ansamblu, cel puțin 81 % din resursele programului LIFE vor fi alocate proiectelor.

Printre obiectivele principale ale programului LIFE se numără:

Subprogramul pentru mediu (75 % din buget) are trei domenii prioritare:

Aceste priorități acoperă 7 priorități tematiceși a pădurilorși circularăși zgomotul ambiental: natura și biodiversitatea; apa, inclusiv mediul marin; deșeurile; eficiența utilizării resurselor, inclusiv a soluluiși a pădurilorși circularăși zgomotul ambiental și economia verdeși circularăși zgomotul ambiental ; mediul și sănătatea, inclusiv produsele chimiceși zgomotul ambiental ; calitatea aerului și emisiile, inclusiv mediul urban; informarea și guvernanța.

Subprogramul pentru politici climatice (25 % din buget) are trei domenii prioritare:

Alocările naționale

Pe durata primului program de lucru multianual (2014-2017), alocările naționale se aplică numai proiectelor „tradiționale” (adică proiecte de bune practici, proiecte demonstrative, proiecte-pilot sau proiecte de informare, sensibilizare și diseminare) și FFCN în cadrul subprogramului pentru mediu. Începând din 2018, aceste proiecte vor fi selectate exclusiv pe baza calității.

Domeniul de aplicare teritorial

Țările din afara UE pot participa la programul LIFE în baza unui acord specific cu Comisia. În anumite condiții sunt posibile desfășurarea unor activități ale programului în afara UE și cooperarea cu organisme internaționale.

Programul LIFE pentru 2014-2020 are un buget total de aproape 3 456,7 milioane EUR.

Informații suplimentare:

Site-ul Direcției Generale Mediu a Comisiei Europene privind programul LIFE și prezentarea.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1293/2013

1.1.2014

-

JO L 347, 20.12.2013

ACTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare 2014/203/UE a Comisiei din 19 martie 2014 privind adoptarea programului de lucru multianual al programului LIFE pentru perioada 2014-2017 (JO L116, 17.4.2014).

Data ultimei actualizări: 16.06.2014