Programul european de monitorizare prin satelit (Copernicus): aspecte privind clima

Copernicus este un program civil care utilizează tehnologia prin satelit pentru monitorizarea Pământului. Acesta furnizează informații fiabile și actualizate privind starea mediului nostru prin urmărirea periodică a modificărilor apărute în atmosferă, în oceane și în masele terestre. Datele au o valoare inestimabilă pentru abordarea schimbărilor climatice, precum și pentru sectoare diverse, de la sănătatea umană la turism.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010.

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul asigură programului Copernicus un cadru legislativ pentru perioada 2014-2020, stipulând norme operaționale și stabilind principalele obiective ale acestuia. Monitorizarea schimbărilor climatice reprezintă unul dintre cele șase domenii vizate în mod specific la conceperea serviciilor Copernicus. Celelalte sunt: monitorizarea terestră, a mediului marin și a atmosferei, gestionarea situațiilor de urgență și serviciul de securitate.

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Datele pe care le furnizează Copernicus sunt utilizate de către factorii politici și de către autoritățile publice pentru elaborarea legislației și a politicilor de mediu și pentru a reacționa la calamități naturale și la crize umanitare. Concluziile sunt liber disponibile, deschizând calea unor oportunități de afaceri pentru companiile europene, în special pentru IMM-uri.

Pentru informații suplimentare, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 377/2014

1.1.2014

-

JO L 122, 24.4.2014, pp. 44-66

Data ultimei actualizări: 23.04.2015