Programul NER 300 - dezvoltarea tehnologiilor cu emisii reduse de dioxid de carbon în UE

NER 300* este unul dintre cele mai mari programe de finanțare de la nivel mondial pentru proiecte demonstrative inovatoare în domeniul reducerii emisiilor de carbon. Acesta susține sistemele ecologice de captare și stocare a carbonului și de dezvoltare a unor tehnologii în domeniul energiei din surse regenerabile utilizabile la scară comercială pe teritoriul UE.

ACT

2010/670/UE: Decizia Comisiei din 3 noiembrie 2010 de stabilire a criteriilor și măsurilor pentru finanțarea proiectelor demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a CO2 în condiții de siguranță din punct de vedere al mediului, precum și a proiectelor demonstrative de tehnologii inovatoare în domeniul energiei din surse regenerabile, în cadrul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în Comunitate, stabilit prin Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 290, 6.11.2010, pp. 39-48)

Decizia (UE) 2015/191 a Comisiei din 5 februarie 2015 de modificare a Deciziei 2010/670/UE în ceea ce privește prelungirea anumitor termene stabilite la articolul 9 și la articolul 11 alineatul (1) din decizia respectivă (JO L 31, 7.2.2015, pp. 31-32)

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Aceasta stabilește normele și condițiile în temeiul cărora UE finanțează proiectele demonstrative comerciale care vizează captarea și stocarea geologică a dioxidului de carbon (CO2), proces denumit captarea și stocarea carbonului (CSC), precum și testarea tehnologiilor în domeniul energiei din surse regenerabile (SRE).

ASPECTE-CHEIE

CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Începând cu 5 noiembrie 2010.

TERMENI-CHEIE

NER 300 a fost denumit astfel pentru că este finanțat din vânzarea a 300 de milioane de certificate de emisii (drepturi de a emite o tonă de dioxid de carbon) din rezerva de nou intrați în cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii. Programul subvenționează instalații aparținând tehnologiei SRE și CSC.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul NER 300 al Comisiei Europene.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Decizia 2010/670/UE a Comisiei

3.11.2010

-

JO L 290, 6.11.2010, pp. 39-48

Decizia (UE) 2015/191 a Comisiei

5.2.2015

-

JO L 31, 7.2.2015, pp. 31-32

ACTE CONEXE

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 31.1.2014 de modificare a Deciziei de punere în aplicare a Comisiei C(2012) 9432 privind modificarea deciziei de atribuire în cadrul primei cereri de propuneri a programului de finanțare NER 300

Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 8.7.2014: Decizia de atribuire în cadrul celei de a doua cereri de propuneri a programului de finanțare NER 300, C(2014) 4493

Data ultimei actualizări: 26.03.2015