Energie curată pentru transporturi: o strategie europeană privind combustibilii alternativi

Europa depinde într-o mare măsură de importurile de petrol pentru alimentarea sistemului său de transport. Acest lucru solicită puternic economia europeană, ridică probleme în ceea ce privește securitatea aprovizionării și, pe termen lung, este nesustenabil din punct de vedere ecologic. Această dependență trebuie înlocuită cu combustibili alternativi, însoțiți de infrastructura necesară.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Energie curată pentru transporturi: o strategie europeană privind combustibilii alternativi [COM(2013) 17 final, 24.1.2013].

SINTEZĂ

Europa depinde într-o mare măsură de importurile de petrol pentru alimentarea sistemului său de transport. Acest lucru solicită puternic economia europeană, ridică probleme în ceea ce privește securitatea aprovizionării și, pe termen lung, este nesustenabil din punct de vedere ecologic. Această dependență trebuie înlocuită cu combustibili alternativi, însoțiți de infrastructura necesară.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea prezintă o strategie cuprinzătoare privind combustibilii alternativi, explicând cum pot fi aplicați aceștia la toate formele de transport. Strategia vizează dezvoltarea tehnologică, investițiile în utilizarea combustibililor noi și modalitățile de a explica publicului beneficiile.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

În 2012, 94 % din consumul energetic al transporturilor a fost reprezentat de petrol, constituind un deficit de aproximativ 2,5 % din PIB în balanța comercială a UE. Utilizarea combustibililor alternativi ar putea reduce factura de petrol importat în UE cu 4,2 miliarde EUR pe an până în 2020, iar această reducere ar crește cu 9,3 miliarde EUR pe an până în 2030.

Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Comisiei Europene privind energia curată pentru transporturi.

Data ultimei actualizări: 30.04.2015(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).