Negocierile ONU privind clima: Protocolul de la Kyoto – prima perioadă de angajament

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2002/358/CE a Consiliului privind aprobarea de către UE a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Decizia reprezintă aprobarea juridică a UE privind Protocolul de la Kyoto – un acord în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) – și confirmarea faptului că UE și cele 15 țări care erau membre la momentul adoptării actului legislativ („UE-15”) își vor onora angajamentele asumate privind reducerea cu 8 % a gazelor cu efect de seră din întreaga UE față de nivelurile din 1990.

ASPECTE-CHEIE

CONTEXT

Până la conferința de la Paris privind clima, care a avut loc în decembrie 2015, Protocolul de la Kyoto a fost singurul acord obligatoriu de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Adoptat în decembrie 1997, acesta conține angajamente ale națiunilor industrializate participante de a-și reduce, în medie, cu 5 % emisiile totale a șase gaze cu efect de seră (dioxidul de carbon, metanul, protoxidul de azot, hidrofluorocarburile, perfluorocarburile și hexafluorura de sulf) în prima perioadă de angajament (2008-2012) în comparație cu nivelurile din 1990.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Decizia a intrat în vigoare la 2 mai 2002.

CONTEXT

Pagina privind prima perioadă de angajament în cadrul Protocolului de la Kyoto (2008-2012) pe site-ul Comisiei Europene

ACT

Decizia 2002/358/CE a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind aprobarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (JO L 130 din 15.5.2002, pp. 1-3)

ACTE CONEXE

Decizia (UE) 2015/1339 a Consiliului din 13 iulie 2015 privind adoptarea, în numele Uniunii Europene, a Amendamentului de la Doha la Protocolul de la Kyoto la Convenția-cadru a Organizației Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice și îndeplinirea în comun a angajamentelor care decurg din acesta (JO L 207, 4.8.2015, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 08.02.2016