O nouă abordare UE pentru a face față eșecului în afaceri și insolvenței

În fiecare an, aproximativ 200 000 de companii din țările Uniunii Europene dau faliment, iar 1,7 milioane de persoane își pierd locul de muncă. Noua recomandare marchează o trecere spre restructurarea preventivă a întreprinderilor viabile pentru a le permite acestora continuarea activităților și salvarea locurilor de muncă, permițând totodată creditorilor să recupereze o parte mai mare din investiție. De asemenea, recomandarea urmărește să acorde o a doua șansă antreprenorilor care au intrat în faliment.

ACT

2014/135/UE: Recomandarea Comisiei privind o nouă abordare a eșecului în afaceri și a insolvenței.

SINTEZĂ

Atitudinile europene față de insolvența întreprinderilor sunt în continuă schimbare, reformele în domeniul legislației existente a Uniunii Europene (UE) privind insolvența transfrontalieră fiind deja în curs. Această nouă recomandare a Comisiei Europene vizează totuși furnizarea unui cadru comun privind normele naționale în materie de insolvență.

Cadrul le-ar permite debitorilor:

Procedura de restructurare trebuie să fie rapidă, necostisitoare și să permită efectuarea cât mai multor demersuri pe cale extrajudiciară. Un mediator sau un supervizor poate fi numit pentru a acorda debitorului și creditorilor asistență pentru desfășurarea negocierilor.

A doua șansă

Dovezile concludente, conform cărora antreprenorii onești care beneficiază de o a doua șansă după ce au dat faliment au mai mult succes cu o nouă întreprindere, au convins Comisia să recomande antreprenorilor o relansare în afaceri după faliment.

Antreprenorii ar trebui să fie pe deplin descărcați de datoriiîn cel mult trei ani de la hotărârea unei instanțe în ceea ce privește deschiderea procedurii de faliment sau de la data începerii oricărui plan de rambursare.

Cu toate acestea, recomandarea recunoaște că o descărcare deplină de obligații nu este oportună întotdeauna, iar țările UE pot introduce dispoziții mai riguroase pentru a descuraja antreprenorii necinstiți sau pe cei care nu își respectă obligațiile legale față de creditori.

Ar fi permise, de asemenea, legile naționale pentru protejarea mijloacelor de subzistență ale antreprenorului și ale familiei sale, permițându-i antreprenorului să păstreze anumite active.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Recomandarea 2014/135/UE

3.4.2014

-

JO L 74, 14.3.2014

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European: O nouă abordare europeană privind eșecul în afaceri și insolvența [COM(2012) 742 final din 12.12.2012 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență [COM(2012) 744 final din 12.12.2012 - nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 28.07.2014