Linii directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene

Acest regulament stabilește linii directoare pentru dezvoltarea promptă a coridoarelor și domeniilor prioritare privind infrastructurile energetice transeuropene.

SINTEZĂ

În aprilie 2013 au fost aprobate liniile directoare ale UE pentru dezvoltarea infrastructurilor energetice europene.

Una dintre prioritățile Strategiei Europa 2020 o reprezintă creșterea sustenabilă prin promovarea unei economii cu o utilizare mai eficientă a resurselor, mai sustenabilă și mai competitivă. Strategia plasa infrastructurile energeticepe primul loc în cadrul acestui efort , subliniind necesitatea actualizării rapide a rețelelor Europei și a interconectării acestora la nivel continental, în special pentru a integra sursele regenerabile de energie.

Contextul esențial în acest sens este faptul că, în 2011, țările UE au convenit că:

Liniile directoare au înființat 12 grupuri regionale pentru infrastructurile energetice transeuropene (TEN-E), care au selectat proiecte.

În octombrie 2013, Comisia a adoptat o listă de 248 de proiecte-cheie în domeniul infrastructurilor energetice („proiecte de interes comun” ), care vor beneficia de proceduri de autorizare mai rapide și mai eficiente; un tratament de reglementare îmbunătățit.

De asemenea, proiectele pot avea acces la sprijin financiar prin mecanismul „Conectarea Europei” (MCE), în cadrul căruia au fost alocate aproape 6 miliarde de euro pentru infrastructurile energetice europene până în 2020.

Pentru ca un proiect să fie inclus în listă, acesta trebuie:

La fiecare 2 ani se va stabili o nouă listă a UE.

Liniile directoare prevăd că proiectele de interes comun ar trebui implementate cât mai rapid posibil și ar trebui monitorizate și evaluate cu atenție, reducând la minimum povara administrativă suportată de inițiatorii proiectelor.

De asemenea, potrivit liniilor directoare, Comisia ar trebui să desemneze coordonatori europeni în cazul proiectelor care se confruntă cu dificultăți deosebite.

Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1364/2006/CE și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 și (CE) nr. 715/2009.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 347/2013

-

-

JO L 115, 25.4.2013

Data ultimei actualizări: 04.04.2014