Piețele angro ale energiei electrice și gazelor – normele UE privind supravegherea

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 – integritatea și transparența pieței angro de energie

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește un cadru de monitorizare a piețelor angro de energie*. Acesta urmărește să interzică abuzurile precum tranzacțiile bazate pe informații privilegiate* și manipularea pieței*.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul consolidează rolul Agenției pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER). Printre sarcinile ACER se numără:

monitorizarea activităților de tranzacționare de pe piața angro de energie. Acest lucru se face prin înființarea unui registru european al participanților la piață pe baza informațiilor furnizate de autoritățile naționale;

transmiterea către Comisia Europeană a unui raport anual de activitate. Acesta poate include:

recomandări privind o mai bună punere în aplicare a normelor de piață pentru sporirea transparenței și a integrității;

o evaluare pentru a determina dacă introducerea unor cerințe minime pentru piețele organizate ar putea contribui la o creștere a transparenței.

Manipularea pieței

Prin înființarea ACER, regulamentul urmărește să prevină cazurile de manipulare a pieței, cum ar fi:

emiterea de ordine de tranzacționare false;

difuzarea de informații false;

furnizarea de informații false către cei care oferă evaluări ale prețurilor sau rapoarte de piață, inducând astfel în eroare participanții la piață care iau decizii pe baza informațiilor respective;

declararea altor valori decât cele reale în ceea ce privește disponibilitatea capacității de producție de energie electrică*, a capacității de transport* și a volumului de gaz natural. Acest lucru poate afecta nivelurile prețurilor energiei electrice și gazelor.

Participanți

Participanții la piață trebuie:

să se înscrie la o autoritate națională de reglementare (ANR);

să transmită informații către ACER și ANR, astfel încât ambele organisme să poată monitoriza activitățile de tranzacționare;

să facă publice în timp util informațiile privilegiate*, inclusiv cele privind capacitatea și utilizarea instalațiilor, producția, înmagazinarea, consumul și transportul de energie electrică, de gaze naturale sau de gaze naturale lichefiate (GNL).

Sancțiuni

Țările UE trebuie să aplice sancțiuni în cazul nerespectării acestui regulament. Acestea trebuie să fie proporționale și să reflecte:

seriozitatea încălcării;

daunele cauzate consumatorilor;

eventualele beneficii obținute de pe urma utilizării unor informații privilegiate* și a manipulării pieței.

TERMENI-CHEIE

* Piețe angro de energie: acestea sunt piețele pe care se tranzacționează energia între furnizorii de energie cu amănuntul (cum ar fi întreprinderile din domeniul energiei electrice), băncile de investiții și consumatorii mari de energie (de exemplu, combinatele siderurgice).

* Tranzacții bazate pe informații privilegiate: atunci când o persoană încearcă să obțină beneficii din tranzacționarea unui anumit produs pe baza unor informații care încă nu sunt publice (informații privilegiate). Lipsa informațiilor respective dezavantajează alți traderi.

* Manipulare a pieței: perturbarea în mod intenționat a funcționării echitabile a pieței. Aceasta poate cuprinde crearea unor semnale false sau înșelătoare cu privire la oferta sau cererea unui anumit produs, afectând astfel prețul acestuia.

* Capacitatea de producție de energie electrică: capacitatea de a produce energie electrică.

* Capacitatea de transport: capacitatea infrastructurii fixe, cum ar fi liniile electrice, de a transporta energie electrică.

* Informații privilegiate: informații care se referă la un produs și care nu au fost făcute publice. În cazul în care ar fi făcute publice, acestea ar putea influența prețul produsului respectiv.

CONTEXT

Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Începând cu 28 decembrie 2011.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie (JO L 326, 8.12.2011, pp. 1-16)

Data ultimei actualizări: 26.10.2015