Trecerea către o energie competitivă, durabilă și sigură pentru Europa

Uniunea Europeană (UE) s-a angajat ca, până în 2050, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Uniunea are o agendă clară până în 2020. În prezent, aceasta stabilește o nouă direcție pentru ambițiile sale privind decarbonizarea pentru următoarele trei decenii, pentru a oferi siguranță investitorilor, guvernelor și cetățenilor.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Perspectiva energetică 2050 [COM(2011) 885 final din 15.12.2011]

SINTEZĂ

Uniunea Europeană (UE) s-a angajat ca, până în 2050, să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 80-95 % față de nivelurile înregistrate în 1990. Uniunea are o agendă clară până în 2020. În prezent, aceasta stabilește o nouă direcție pentru ambițiile sale privind decarbonizarea pentru următoarele trei decenii, pentru a oferi siguranță investitorilor, guvernelor și cetățenilor.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Perspectiva energetică examinează diverse scenarii pentru realizarea unei economii competitive cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050, asigurând, în același timp, siguranța aprovizionării cu energie. Aceasta demonstrează că, indiferent de scenariul ales, obiectivele privind decarbonizarea sunt posibile.

ASPECTE-CHEIE

Pentru realizarea noului sistem energetic, perspectiva identifică factorii următori:

CONTEXT

Sistemul energetic al Europei trebuie să se schimbe din motive climatice, de siguranță și economice. Investițiile în domeniul energetic necesită mult timp pentru a produce rezultate. Deciziile adoptate în prezent își pun deja amprenta asupra sistemului energetic din 2050 pe măsură ce infrastructura învechită începe să fie înlocuită și noi forme de energie se dezvoltă. În această transformare, investitorii, publici și privați, au nevoie de o idee clară cu privire la direcția pe care UE o urmează.

A se vedea, de asemenea, paginile web ale Comisiei Europene cu privire la strategia energetică și la perspectiva 2050.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Energie 2020 O strategie pentru o energie sigură, competitivă și durabilă [COM(2010) 639 final, 10.11.2010]

Data ultimei actualizări: 30.07.2015