Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

Fondul european de ajustare la globalizare le asigură sprijin persoanelor care își pierd locul de muncă în urma unor schimbări majore în structura comerțului mondial survenite ca urmare a globalizării.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006

SINTEZĂ

Încă din 2007, Fondul UE de ajustare la globalizare (FEG) a venit în sprijinul lucrătorilor disponibilizați din cauza închiderii companiilor în care lucrau sau a mutării producției acestora în afara UE ca urmare a globalizării, oferindu-le asistență pentru găsirea unui nou loc de muncă sau pentru reconversie profesională.

De regulă, ajutorul FEG poate fi solicitat în cazurile în care aceeași companie disponibilizează peste 500 de lucrători (inclusiv furnizori și producători din aval), sau dacă se disponibilizează un număr mare de lucrători dintr-un anumit sector într-una sau mai multe regiuni învecinate.

Având un buget de 150 de milioane de euro pentru fiecare an din perioada 2014-2020, FEG poate oferi până la 60 % din costul proiectelor menite să ajute lucrătorii individuali disponibilizați să își găsească un alt loc de muncă sau să își înființeze propria companie. Fondul nu are scopul de a sprijini continuarea activității companiilor sau restructurarea acestora.

Beneficiarii potențiali

FEG poate veni în sprijinul lucrătorilor individuali (persoane care desfășoară o activitate independentă, lucrători temporari și lucrători angajați pe o perioadă determinată). Până la sfârșitul anului 2017, tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează un program de educație sau formare (NEET) din regiunile cu o cotă ridicată a șomajului în rândul tinerilor pot beneficia și ei de sprijin din FEG într-un număr egal cu al lucrătorilor care primesc sprijin în regiunile respective.

Printre măsurile eligibile se numără:

Procedura de depunere a cererii

Cererile de asistență sunt trimise Comisiei Europene de către guvernele statelor membre ale UE și, dacă sunt aprobate, acestea sunt gestionate și puse în aplicare de către autoritățile naționale sau regionale. Proiectele au o durată de derulare de 2 ani.

Spre deosebire de proiectele care se situează în sfera fondurilor structurale și de investiții ale UE (FSIE), cum ar fi Fondul social european, care au o perspectivă pe termen lung, proiectele din cadrul FEG le oferă persoanelor sprijin pentru o perioadă scurtă și clar delimitată.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 1309/2013

23.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013

Ultima actualizare: 24.04.2014