Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014 – 2020)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Fondul european de ajustare la globalizare oferă sprijin persoanelor care își pierd locul de muncă din cauza efectelor globalizării sau a efectelor încă perceptibile ale crizei economice și financiare.

ASPECTE-CHEIE

Încă din 2007, Fondul UE de ajustare la globalizare (FEG) a venit în sprijinul lucrătorilor disponibilizați din cauza globalizării, deoarece companiile în care lucrau s-au închis sau și-au mutat producția în afara UE, oferindu-le asistență pentru găsirea unui nou loc de muncă sau pentru reconversie profesională. În perioada 2009-2011 și din 2014 fondul a venit de asemenea în sprijinul lucrătorilor disponibilizați din cauza crizei economice și financiare.

În general, FEG oferă asistență în cazuri în care sunt disponibilizați peste 500 de lucrători:

Având un buget de aproximativ 170 de milioane de euro pentru fiecare an din perioada 2014-2020, FEG poate oferi până la 60% din costul proiectelor menite să ajute lucrătorii individuali disponibilizați să găsească un alt loc de muncă sau să își demareze propria afacere. Fondul nu are scopul de a sprijini continuarea activității companiilor sau restructurarea acestora.

Beneficiarii potențiali

FEG poate sprijini lucrători individuali disponibilizați (lucrători pe durată nedeterminată, pe durată determinată și temporari, precum și care desfășoară o activitate independentă) și de asemenea tineri care nu au un loc de muncă și nu urmează un program de educație sau formare (NEET) din aceleași regiuni, dacă rata șomajului în rândul tinerilor este de cel puțin 20%, într-un număr egal cu al lucrătorilor care primesc sprijin.

Printre măsurile eligibile se numără:

Procedura de depunere a cererii

Cererile de asistență sunt trimise Comisiei Europene de către guvernele UE și, dacă sunt aprobate, acestea sunt gestionate și puse în aplicare de către autoritățile naționale sau regionale. Proiectele au o durată de derulare de 2 ani.

Spre deosebire de proiectele pe termen lung finanțate de fondurile structurale și de investiții ale UE (FSIE), cum ar fi Fondul social european, proiectele din cadrul FEG le oferă persoanelor sprijin pentru o perioadă scurtă și clar delimitată.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 855-864)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1309/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Data ultimei actualizări: 09.01.2020