Provocările cu care se confruntă tinerii: intensificarea cooperării transsectoriale

Miniștrii UE privesc cooperarea între diferite domenii politice ca fiind vitală pentru abordarea problemelor sociale și economice cu care se confruntă tinerii.

ACT

Concluziile Consiliului privind intensificarea cooperării transsectoriale la nivel de politici în vederea abordării eficace a provocărilor socioeconomice cu care se confruntă tinerii (JO C 172, 27.5.2015, pp. 3-7)

SINTEZĂ

Miniștrii UE privesc cooperarea între diferite domenii politice ca fiind vitală pentru abordarea problemelor sociale și economice cu care se confruntă tinerii.

CARE ESTE ROLUL ACESTOR CONCLUZII ALE CONSILIULUI?

Concluziile iau în considerare strategii pentru intensificarea abordării transsectoriale a aspectelor legate de tineret, astfel încât factorii de decizie să poată reacționa mai eficient și mai prompt la probleme, utilizând în mod optim fondurile și programele UE din acest domeniu.

ASPECTE-CHEIE

Politica transsectorială

Pentru a pune în aplicare o politică transsectorială amplă pentru tineret, țările UE trebuie:

Miniștrii UE invită Comisia Europeană:

De asemenea, miniștrii invită țările UE și Comisia:

Abordări personalizate

Sunt necesare abordări transsectoriale special concepute pentru programele care abordează provocările socioeconomice cu care se confruntă tinerii.

Țările UE sunt invitate:

Comisia este invitată să faciliteze interacțiunea la nivelul UE între factorii de decizie privind politica pentru tineret și organizațiile neguvernamentale (ONG-uri) implicate în punerea în aplicare a garanției pentru tineret.

Împreună, țările UE și Comisia sunt invitate:

Activitățile pentru tineret

Consiliul UE le solicită țărilor UE și Comisiei să evidențieze valoarea activităților pentru tineret în combaterea provocărilor cu care se confruntă tinerii, prin:

Informații suplimentare:

ACTE CONEXE

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2014-2015 (JO C 183, 14.6.2014, pp. 5-11)

Data ultimei actualizări: 24.09.2015