Orientările generale pentru politicile economice ale țărilor UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Recomandarea (UE) nr. 2015/1184 a Consiliului – orientările generale pentru politicile economice ale țărilor UE și ale UE în ansamblu

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ORIENTĂRILOR GENERALE PENTRU POLITICILE ECONOMICE?

În conformitate cu articolul 121 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Consiliul emite orientări generale pentru politicile economice (OGPE) pentru economia UE. Acestea sunt orientări cu privire la politicile macroeconomice și structurale care au ca obiectiv coordonarea politicilor economice ale țărilor UE astfel încât să fie realizate obiectivele comune.

Împreună cu orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale țărilor UE, care se publică în fiecare an în temeiul unui alt articol (articolul 148 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), acestea formează orientările integrate pentru punerea în aplicare a strategiei Europa 2020.

ASPECTE-CHEIE

Criza financiară și economică din 2008 a scos la iveală și a exacerbat deficiențe importante în UE și a subliniat interdependența strânsă a economiilor țărilor UE. Cel mai recent set de orientări, cel din 2015, are rolul de:

Consiliul recomandă ca țările UE și, după caz, UE în ansamblu să ia în considerare următoarele orientări în politicile lor economice.

ACT

Recomandarea (UE) nr. 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, pp. 27-31)

Data ultimei actualizări: 25.02.2016