Promovarea democrației și a drepturilor omului în țările din afara UE (2014-2020)

Regulamentul instituie un instrument de finanțare pentru promovarea și sprijinirea democrației și a drepturilor omului la scară mondială, care acordă asistență în mod independent de acordul guvernelor și al autorităților publice din țările vizate.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 235/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială.

SINTEZĂ

Principalul obiectiv al Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO) este de a acorda asistență pentru dezvoltarea și consolidarea democrației în țările din afara UE, precum și pentru respectarea drepturilor fundamentale.

Acest instrument al UE este menit să completeze alte modalități ale UE de promovare a democrației și a drepturilor omului (cum ar fi dialogul politic sau diferite instrumente de cooperare financiară și tehnică).

SPRIJINIREA PROTEJĂRII DREPTURILOR OMULUI LA SCARĂ MONDIALĂ

IEDDO va sprijini, printre altele:

ABORDARE FLEXIBILĂ DE REACȚIE LA SITUAȚII PERICULOASE

IEDDO se va concentra mai puternic asupra situațiilor de urgență în care drepturile omului și libertățile fundamentale sunt cel mai grav periclitate. Instrumentul va avea capacitatea de a reacționa într-un mod mai flexibil și mai oportun, prin instrumente de finanțare specifice, cum ar fi subvenții directe în situațiile în care nu sunt posibile cererile de propuneri din cauza unui climat politic dificil pentru cetățeni, de exemplu, sau a unui risc de intimidare sau de represalii.

De asemenea, UE trebuie să asigure un nivel maxim de eficiență în utilizarea resurselor disponibile, pentru a optimiza impactul acțiunii sale la nivel local.

ROLUL-CHEIE AL SOCIETĂȚII CIVILE

IEDDO va permite UE să acorde sprijin pentru dezvoltarea unor societăți civile prospere și a colului acestora ca actori-cheie pentru o schimbare în bine în ceea ce privește drepturile omului și democrația în țările în cauză.

BUGETUL ȘI PUNEREA ÎN APLICARE

Bugetul IEDDO pentru perioada 2014-2020 este de 1,333 miliardeEUR . Majoritatea normelor și a procedurilor pentru punerea în aplicare a acestui program sunt cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 236/2014, un regulament transversal care aliniază și simplifică punerea în aplicare a tuturor instrumentelor externe a UE.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (UE) nr. 235/2014

1.1.2014

-

JO L 77, 15.3.2014.

Ultima actualizare: 17.09.2014