Soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor între comercianți și consumatori

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

ASPECTE-CHEIE

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 8 iulie 2013. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la data de 9 iulie 2015.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Comerciant: o persoană sau o firmă care vinde un produs sau un serviciu.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Directiva privind SAL în materie de consum) (JO L 165, 18.6.2013, pp. 63-79)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure aplicarea legislației în materie de protecție a consumatorului („Regulamentul privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului”) (JO L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2009/22/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind acțiunile în încetare în ceea ce privește protecția intereselor consumatorilor (JO L 110, 1.5.2009, pp. 30-36)

A se vedea versiunea consolidată

Directiva 2008/52/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială (JO L 136, 24.5.2008, pp. 3-8)

Data ultimei actualizări: 17.10.2016