Asigurarea explozivilor siguri pentru uz nemilitar

Politica Uniunii Europene (UE) privind explozivii de uz civil are trei obiective-cheie. Acestea sunt: i) stabilirea unei piețe europene unice pentru comerțul cu explozivi de uz civil, ii) armonizarea cerințelor de securitate a acestora la un nivel ridicat de protecție, iii) stabilirea unui sistem administrativ pentru controlul transferurilor de explozivi și muniție.

ACT

Directiva 2014/28/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare).

SINTEZĂ

Politica Uniunii Europene (UE) privind explozivii de uz civil are trei obiective-cheie. Acestea sunt: i) stabilirea unei piețe europene unice pentru comerțul cu explozivi de uz civil, ii) armonizarea cerințelor de securitate a acestora la un nivel ridicat de protecție, iii) stabilirea unui sistem administrativ pentru controlul transferurilor de explozivi și muniție.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva stabilește norme pentru introducerea pe piață și controlul explozivilor de uz civil în UE. Directiva nu se aplică:

ASPECTE-CHEIE

Directiva stabilește responsabilitățile producătorilor, ale importatorilor și ale distribuitorilor privind comerțul cu explozivi comerciali:

De asemenea, directiva:

CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se va aplica din 20 aprilie 2016. Actul înlocuiește Directiva 93/15/CEE începând din 20.4.2016.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2014/28/UE

18.4.2014

19.4.2016

JO L 96, 29.3.2014, p. 1-44

Data ultimei actualizări: 12.02.2015