Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară, cooperarea și gestiunea

Obiectivul acordului interinstituțional din 2013 este de a pune în aplicare disciplina bugetară și de a îmbunătăți funcționarea procedurii bugetare anuale și cooperarea între instituțiile Uniunii Europene privind chestiunile bugetare, precum și de a asigura buna gestiune financiară.

ACT

Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară.

SINTEZĂ

În decembrie 2013, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au încheiat Acordul privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (AI).

AI a fost adoptat în paralel cu cadrul financiar multianual (CFM) - planul UE pe șapte ani, care acoperă perioada 2014-2020. CFM se ridică la 960 de miliarde de euro în angajamente (promisiuni juridice de asigurare a asistenței) și 908,4 miliarde de euro în plăți (transferuri propriu-zise către beneficiari) pe următoarea perioadă de șapte ani, sumele fiind exprimate la prețurile constante din 2011.

AI cuprinde trei secțiuni:

Anexa la AI prevede norme detaliate privind cooperarea dintre instituții pe parcursul procedurii bugetare. Acestea includ:

Orice modificare a acestui AI necesită acordul comun al tuturor instituțiilor.

Context

Pentru informații suplimentare, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Acordul interinstituțional

23.12.2013

-

JO C 373, 20.12.2013

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. (JO L 347, 20.12.2013).

Ultima actualizare: 24.04.2014