Traficul cu specii sălbatice de faună și floră – Planul de acțiune al UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare a Comisiei [COM(2016) 87 final] – Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

ASPECTE-CHEIE

Planul de acțiune cuprinde 32 de măsuri care se vor pune în aplicare între 2016 și 2020 de către UE și de către fiecare din cele 28 de țări ale UE (1). Planul se concentrează pe trei elemente-cheie:

CONTEXT

Traficul cu specii sălbatice de faună și floră este una dintre formele cele mai profitabile ale criminalității organizate. Acesta are un impact devastator asupra biodiversității și un impact negativ asupra statului de drept datorită legăturilor strânse cu corupția. De asemenea, acest trafic joacă un rol din ce în ce mai proeminent în finanțarea milițiilor și a grupurilor teroriste.

UE este o regiune de destinație, de origine și de tranzit pentru traficul cu specii sălbatice de faună și floră. În toate aceste cazuri, UE are un rol central în eradicarea acestui comerț ilegal.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la Abordarea UE privind combaterea traficului cu specii sălbatice de faună și floră pe site-ul internet al Comisiei Europene.

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [COM(2016) 87 final din 26.2.2016]

ACTE CONEXE

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Analize și dovezi în sprijinul planului de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră care însoțește Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Planul de acțiune al UE în materie de combatere a traficului cu specii sălbatice de faună și floră [SWD(2016) 38 final din 26.2.2016]

Consolidarea cooperării cu sectoarele economice în vederea combaterii comerțului ilegal cu specii sălbatice de faună și floră – Raportul Final. Raport pentru DG Mediu a CE, 13.11.2015.

Data ultimei actualizări: 02.05.2016(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).